Detaljer

 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2020
 • Sted:
  Holmestrand
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Holmestrand
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3269283
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

HR-rådgiver

Vi søker deg med solid HR-erfaring som særlig kan styrke vår kompetanse innenfor arbeidsrettens område.

Holmestrand kommune, HR-avdelingen har ledig fast stilling som HR-rådgiver.

HR-avdelingen er en profesjonell støttefunksjon, og skal være ledernes foretrukne samarbeidspartner i organisasjonsutvikling og personalforvaltning. Kommunen står overfor flere krevende utfordringer de neste årene, og for å lykkes med våre mål er det avgjørende at våre ansatte ledes på en god måte og i tråd med lov og avtaleverk. Vårt strategiske fokus er å utvikle mennesker og systemer, kompetanse og kultur. Holmestrand kommune skal tiltrekke seg og beholde de riktige medarbeiderne og være en attraktiv, effektiv og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver. Et av våre hovedmål er at ansatte skal være stolte av å jobbe i Holmestrand kommune. Vi skal igangsette et arbeid med å utvikle og implementere en arbeidsgiverstrategi som angir prioriterte fokusområder som legger til rette for at kommunen når sine mål.

Du vil med din kunnskap, ditt engasjement og humør bidra til å utvikle kommunen som helhet. Du vil bli del av et arbeidsfellesskap med tre kolleger som har et godt faglig og sosialt miljø.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Rådgivning og støtte til ledere på alle nivåer
 • Bistå ledere i enkeltsaker og i prosesser knyttet til omstilling, endring og personalsaker
 • Bidra inn i strategiske utviklingsprosesser
 • Forberede saker innen fagområdet HR til politiske møtearenaer
 • Bidra i utvikling av digitale HR-verktøy og metodikk
 • Saksbehandling innen hele HR-feltet
 • Utarbeide reglementer, rutiner og prosedyrer
 • Kompetanseutvikling
 • Forhandlinger/tariff
 • Medbestemmelse og godt tillitsbasert samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene

Ut fra kompetansen til den som ansettes og avdelingen som helhet kan de bli endringer i arbeidsoppgaver.

KVALIFIKASJONSKRAV

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen eller annen relevant utdanning på bachelor eller masternivå
 • God kunnskap og erfaring om lov og avtaleverk innen HR
 • Erfaring fra omstilling og strategiske utviklingsprosesser er en fordel
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, stat eller kommune
 • God forståelse for lederrollen 
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Du har en utviklingsorientert tilnærming, er initiativrik og løsningsorientert
 • Du er strukturert, selvstendig og samtidig en lagspiller
 • Du har evne til å balansere strategisk arbeid med driftsoppgaver
 • Du har stor arbeidskapasitet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er en god relasjonsbygger og har evne til å skape tillit overfor ledere og ansatte
 • Du er imøtekommende, inkluderende og har et godt humør

 VIL TILBYR

 • Et godt arbeidsmiljø med faglig interesserte og dyktige kolleger
 • Interessante og krevende faglige utfordringer i en kompleks organisasjon
 • Meningsfulle oppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode muligheter til personlig og faglig utvikling
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn etter avtale. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.