Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Høyskoleutdannet med relevant videreutdanning

Offentlig forvaltning

Vil du være å utvikle noe nytt sammen med andre, på tvers av kommunegrenser og
forvaltningsnivåer? Har du et brennende engasjement for mennesker med sammensatte utfordringer? Da kan denne stillingen virkelig være noe for deg!
FACT Hedmarken er et tverrfaglig samhandlingsteam bestående av ansatte fra kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, NAV Innlandet og DPS Elverum-Hamar.
FACT-teamet er opprettet som et prosjekt (4 år) og skal fra høsten 2023 videreføres i varig drift. Teamet er administrativt organisert i DPS Elverum-Hamar/Ambulant Akuttenhet og lokalisert på Sanderud sykehus..
Teamet arbeider etter FACT-modellen (fleksibelt aktivt oppsøkende lokalbasert behandling). Modellen gir langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk, omfattende tilleggsproblemer, lavt funksjonsnivå og der vanlige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Teamets arbeidsform kjennetegnes av ambulant virksomhet.
Teamet består av teamkoordinator, overlege, psykologer, sekretær, helse- og sosialfaglig ansatte (case managere), person med egen brukererfaring og jobbspesialist. Vi utlyser paralelt engasjement for somatisk sykepleier og musikkterapeut som et prosjekt det kommende året.
FACT-teamet samarbeider nært med øvrige enheter i DPS, andre avdelinger i psykisk
helsevern/TSB, kommunal helse- og omsorgstjeneste, NAV, fastleger samt andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanningskrav: Minimum 3-årig høyskole/universitet, med relevant videreutdanning
 • Utdanningsretning: Helsefaglig - dvs sykepleier eller vernepleier. Annen 3 årig utdanning med relevant erfaring kan vurderes i noen tilfeller.
 • Bør ha kjennskap til FACT-modellen   
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten og kjenne til begge tjenesteområdene
 • Erfaring fra arbeid med brukergruppen.
 • Søkere må ha førerkort.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til DIPS er en fordel
 • Erfaring fra prosjektarbeid i praksis er ønskelig              

Personlige egenskaper:

 • En teambygger med gode relasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Liker utfordringer og utviklingsarbeid.
 • Er fleksibel, effektiv og kan jobbe under press
 • Er ansvarsbevisst og jobber strukturert.
 • Er engasjert og kan motivere.
 • Er målbevisst og har gjennomføringsevne.
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Kommuniserer tydelig
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Er robust og evner å stå i til tider krevende prosesser og har energi til mer enn bare seg selv.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å være med å utvikle en nyetablert tjeneste.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer.
 • Deltagelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT-modellen
 • Deltagelse på interne og eksterne kurs innen fagfeltet. 
 • God oppfølging fra enhetsleder og teamkoordinator
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Kopi av utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter. 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.