Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Høyskoleutdannet helsepersonell

Offentlig forvaltning

FACT-team1 ved Kongsberg DPS har ledig ett års vikariat for høyskoleutdannet innen helse/ sosialfag. Mulighet for videre fast ansettelse. Tiltredelsesdato etter avtale.

Kongsberg DPS er organisert som en egen avdeling i klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 3 seksjoner; FACT og intensivpoliklinikk, Akutt poliklinikk og døgn, Allmennpoliklinikk og ROP. Totalt ca. 90 årsverk. Vi er en sammensveiset avdeling, hvor vi bistår hverandre på tvers av seksjoner. Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for godt pasient- og pårørendesamarbeid, også samhandling med andre avdelinger i Vestre Viken HF og med eksterne aktører som for eksempel kommunene og fastlegene.

FACT-teamet på Kongsberg er et samarbeid mellom Kongsberg DPS og kommunene Øvre Eiker, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Sigdal. Vi arbeider med de mest sårbare pasientene med ulike problemstillinger knyttet til rus og psykiatri, både med utredning og behandling. Teamet arbeider tverrfaglig, og de ansatte er gode på å se muligheter i stedet for begrensninger hos våre pasienter. Det er en engasjert gjeng som setter respekt, trygghet og kvalitet høyt. Her er et godt arbeidsmiljø med mye humor og kollegial støtte.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i utredning, diagnostikk og behandling
 • Pasientoppfølging gjennom aktivt oppsøkende og ambulante tjenester, med tjenesteyting etter FACT-metodikk
 • Samarbeide tett med øvrige teammedlemmer og andre samarbeidspartnere. 
 • Bidra aktivt til fagutvikling og kvalitetsforbedring i egen seksjon og i avdelingen som helhet

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen helse/sosialfag
 • Gjerne videreutdanning innen psykisk helse og/eller rus
 • Bred og relevant klinisk erfaring innen fagfeltet er ønskelig
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Gjerne kjennskap til dokumentasjonssystemet DIPS
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper:

 • Du er selvstendig, ansvarsfull og fleksibel
 • God relasjonsforståelse og er god til relasjonsbygging
 • God evne til samarbeid og til å arbeide selvstendig, systematisk og planmessig er viktig
 • Du liker utfordringer og å jobbe med forskjellige oppgaver og personer

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø som er preget av høy faglig kompetanse, ivaretagelse og lagånd, hvor samarbeid og kollegastøtte vektlegges
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Mulighet for videre engasjement/fast ansettelse