Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Hovedprest

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus blir stillingen som hovedprest nå ledig, og vi ser etter deg som vil lede prestetjenestens arbeid i sykehuset.

Prestetjenesten har lang tradisjon i sykehuset, og vi ser etter en hovedprest som ønsker å ivareta disse tradisjonene, men som også ser fremover: Som storbysykehus har vi en spennende flerkulturell og mangfoldig befolkning i vårt opptaksområde, og ser derfor etter deg som vil være med på å videreutvikle tjenester som kan møte ulik kulturell og tros- og livssynsbakgrunn hos våre pasienter.

Lovisenberg har lokalsykehusansvar for bydelene i indre Oslo øst innen psykisk helse og rus, samt indremedisin. Vi har dessuten elektiv kirurgisk virksomhet, og vi yter palliativ omsorg på vår døgnenhet Lovisenberg Lindring og Livshjelp.

Sykehusets viktigste verdier – kvalitet og nestekjærlighet – er styrende i alt vi gjør, og du vil som hovedprest være med på å knytte disse sammen. Prestetjenesten er godt integrert i det tverrfaglige kliniske arbeidet på våre somatiske og psykiatriske enheter. Det er da også her tjenestens arbeid i hovedsak foregår; gjennom samtaler, støttende nærvær og sjelesorg for pasienter og pårørende. Vi har også kontinuerlige samtalegrupper for pasienter, og vi tilbyr vi veiledning og undervisning for ansatte, pasienter og pårørendegrupper.

Andre viktige oppgaver som hører til Prestetjenesten er å delta i psykososiale støttetiltak i beredskapssituasjoner, ha en aktiv rolle i Klinisk etikkomite, og å bidra i klinisk etikkrefleksjon i klinikkene. Prestetjenesten har døgnkontinuerlig hjemmevakt som også hovedprest deltar i, og det holdes gudstjenester søndager og de fleste helligdager. Det forrettes også kirkelige handlinger som båreandakter og seremonier ved dødsfall, og vielser i akutte situasjoner.

Sykehuset er også kurssted for Pastoral Klinisk Utdanning. Dette skjer og er forankret gjennom avtale med Menighetsfakultetet. Hovedprest har i samarbeid med kurslederne ved sykehuset et overordnet ansvar for kursdriften.

Hva tilbyr vi?

Som hovedprest på Lovisenberg Diakonale Sykehus vil du få en allsidig arbeidshverdag, med både personal- og budsjettansvar, og viktige utviklingsoppgaver. I Prestetjenesten vil du komme til et stimulerende og solid fagmiljø, hvor et godt sosialt fellesskap vektlegges. Sykehuset har et aktivt bedriftsidrettslag, og gode velferdsordninger, blant annet med mulighet for leie av firmahytter. Prestene ved sykehuset har pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Kvalifikasjoner:

  • Cand. theol. eller tilsvarende med praktikum
  • Ordinert prest i Den Norske Kirke
  • Pastoral Klinisk utdanning eller tilsvarende

I tillegg til ovennevnte krav, er det er ønskelig med arbeidserfaring innen psykisk helsevern, erfaring med tverrkulturell samhandling og med klinisk etisk arbeid

Vi ønsker oss:

Vi ønsker oss en tillitsskapende hovedprest med gode relasjons- og lederegenskaper, som bidrar til godt samarbeid med enhetene på sykehuset, og med sykehusets samarbeidspartnere for øvrig. Du brenner for å utvikle, inspirere og motivere både den enkelte medarbeider og selvfølgelig Prestetjenesten som helhet. Og ikke minst søker du å utvikle enhetens ulike fag- og ansvarsområder, slik at vi kan møte nye oppgaver i et sykehus i stadig vekst og endring.

For ytterligere opplysninger om stillingen, ta kontakt med administrerende direktør Tone Ikdahl eller hovedprest Eirik Os.