Ledig stilling

Holmestrand kommune

Holmestrand bo- og behandlingssenter søker sommervikarer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du kompetanse eller erfaring fra pleie og omsorg? Er du glad i å jobbe med mennesker? Da kan vi tilby en spennende og inspirerende stilling ved Holmestrand bo- og behandlingssenter i sommer.

Vi har 4 avdelinger med 53 plasser. Avdeling A med 16 korttidsplasser, Avdeling B og C er begge langtidsavdelinger med 11 plasser på hver, avdeling D, rehabiliteringsavdeling med 15 plasser. Vi har et moderne sykehjem med høyt fokus på pasientsikkerhet og fagutvikling. Sykehjemmet fungerer nå som kompetansebase for korttid og rehabilitering, men vil fortsatt beholde 2 langtidsavdelinger.

Holmestrand bo-og behandlingsenter ligger flott til på toppen av fjellet, med heis opp fra togstasjonen.

Om stillingene:

Vi søker positive og motiverte sommervikarer for sommeren 2024 til alle våre avdelinger.

Viktigste arbeidsoppgaver:
 • Personsentrert pleie og omsorg
 • Miljøarbeid med fokus på tillitsskapende tiltak
 • Bidra i det tverrfaglige samarbeidet og bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Forefallende praktisk arbeid, som f.eks. skylleromsarbeid og søppelhåndtering
 • Medansvarlig for dokumentasjon
 • Sommervikarer må påregne å jobbe 2. hver helg i snitt i turnus dag og kveld, egen turnus for nattevakter
Krav til kvalifikasjoner:
 • Fortrinnsvis helsefagarbeider eller sykepleierstudenter
 • Annen relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Bestått norskprøve nivå B2, skriftlig og muntlig
 • Gode IT-kunnskaper, all dokumentasjon foregår elektronisk
 • Søker må ha fylt 18 år
Personlige egenskaper:
 • Positiv med godt humør
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Løsningsorientert, fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Viser respekt for brukere og kollegaer

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby
 • Godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Lederteam som ser de ansatte og bidrar til nytenkning og utvikling
 • Er godt rustet med nytt medisinsk utstyr og velferdsteknologi
 • Lønn etter tariff
Kontaktinfo
 • Vikarierende avdelingsleder A Marija Lisov, tlf: 413 94 501
 • Avdelingsleder avd D - Jeanett Haugland Winther, tlf: 900 37 751
 • Avdelingsleder avd B og C - Ingunn Thoen, tlf: 482 96 411
 • Avdelingsleder natt - Benedicte Ødegaard, tlf: 480 74 175

Oppgi i søknaden om du har ønsker i forhold til hva slags avdeling du vil jobbe på.

Annet

Lønn etter tariff. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Politiattest

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved tilsetting slik Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4 krever.

Søknadsfrist

Vi ansetter fortløpende etter hvert som vi ser behovet vi har.