Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Høgskoleutdannet med videreutdanning / Psykolog

Offentlig forvaltning

Vi har nå ledig vikariat i 1 år for høgskoleutdannet med videreutdanning. For psykolog kan det for kvalifisert søker være aktuelt med fast. 

Høgskoleutdannet med erfaring fra pasientgruppen og ønske om faglig utvikling anbefales sterkt å søke. 

Hvem er vi?

Målgruppen vår er pasienter over 18år med psykoselidelse og/eller alvorlig ROP-lidelse, samt oppfølgings-/vedtaksansvar for pasienter som er under tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD). Psykosepoliklinikken følger også opp pasienter med annen problematikk, som har vedvarende nedsatt funksjonsnivå, og hvor pasienten er i behov av koordinerte tjenester og utvidede polikliniske rammer.

Psykosepoliklinikken har ni ansatte og er tverrfaglig sammensatt, med 2 psykiatere, 2 psykologspesialister, og 4 sykepleiere med videreutdanning og enhetsleder m/ bakgrunn som psykiatrisk sykepleier.  Vi jobber både poliklinisk og ambulant hvor vi møter pasientene i deres bolig eller nærmiljø ved behov. Vi disponerer to biler til dette. Psykosepoliklinikken har tett samhandling med øvrig helsetjenester,  både i primær- og spesialisthelsetjeneste.

Vi er et åpent miljø hvor vi er tilgjengelig for hverandre ved behov. Det kan være å bistå i vurderinger, drøfting, bli med hjemmebesøk eller lignende. Selv om man har et selvstendig behandlingsansvar og er på egne kontorer tilstrebes det at vi er ett team rundt pasientene "våre". Vi har flere pasientmøter per uke hvor vi er samlet hvor det legges opp til både akutt og langsiktige problemstillinger, behandlingsplaner, evalueringer, drøfting mm. 

Hos oss vil du ha selvstendig behandlingsansvar for egen pasientportefølje og sammen med andre yrkesgrupper der det er behov og i tett samarbeid med spesialist. Du vil få store muligheter til å benytte og utvikle din kompetanse innenfor både avgrensede og langvarige behandlingsforløp. Du vil også jobbe i et tett tverrfaglig samarbeid med andre, pårørendearbeid, samarbeid med, samt ekstern veiledning  Injeksjonssetting av depotinjeksjoner vil også være aktuelt. Du vil også få ansvar og mulighet til å videreutvikle det faglige tilbudet ved enheten i tråd med faglige anbefalinger.

Som psykolog vil du også ha et særskilt ansvar for utrednings arbeid i enheten.  Du vil fortrinnsvis ha polikliniske samtaler med pasientene, noe ambulant virksomhet må allikevel påregnes. Vedtaksansvar kan bli aktuelt avhengig av kvalifikasjon. Som spesialist vil man også være rådgivende spesialist for høgskolegruppen. Veiledning av høgskolegruppen kan også bli aktuelt ved enheten. Som spesialsykepleier vil man oppleve stor variasjon med både polikliniske og ambulante konsultasjoner. 

Distriktspsykiatrisksenter Elverum - Hamar

Har et opptaksområde på 110.000 voksne og betjener ni kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk og består av 10 kliniske enheter og en kontorenhet: Enhet for døgn 1 og 2, Poliklinikk Hamar 1 og 2, poliklinikk Elverum, TSB-poliklinikk, psykosepoliklinikk, FACT-team, ambulant akuttenhet og kontorenhet. Psykosepoliklinikken har alle ni kommunene som sitt opptaksområde.  

Bare ta kontakt ved spørsmål!

Oppstart etter avtale

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykoselidelser, samt ROP-lidelser
 • Primærbehandler m/selvstendig behandlingsansvar
 • Tett samarbeid med spesialist
 • Poliklinisk og ambulant arbeid
 • Fagutvikling, undervisning og veiledning, internt og eksternt
 • Delta i tverrfaglig team.
 • Samarbeid med 1. linje-tjenesten
 • Pårørendearbeid

Kvalifikasjoner:

 • Må ha norsk autorisasjon som psykolog
 • Høgskoleutdannet med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
 • Ønskelig med erfaring og/eller interesse fra psykosefeltet
 • Ønskelig med erfaring med tvungent psykisk helsevern
 • Søkeren må ha godt norsk språk, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • En som tar på seg ansvar
 • Stor arbeidskapasitet
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, erfarne og dyktige medarbeidere
 • Gode muligheter for å påvirke egen arbeidshverdag.  
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Veiledning og tilrettelegging for spesialisering
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.