Ledig stilling

Stavanger Kommune

HMSK-koordinator

Er du vår nye HMSK-koordinator?

BMU Eiendom søker en fremoverlent HMSK-koordinator til vår stab.  

Som HMSK-koordinator har du en viktig rolle som ressursperson i avdelingens forebyggende arbeid innen helse, sikkerhet og beredskap. Det er videre viktig at du trives med kommunikasjon og formidling. Hverdagen din vil preges av oppgaver med stor kontaktflate sammen med avdelingen. Du er nysgjerrig, løsningsorientert og ser viktigheten med kontinuerlig forbedringsarbeid. Stillingen rapporterer til seksjonssjef. 

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, sykehjem, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder.   

Seksjon for Stab er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Enheten består av fagledere, konsulenter og rådgivere innen HMSK, HR, regnskap og økonomi. Vi er en støttefunksjon til linjeledere i BMU Eiendom.

         

Kvalifikasjoner:

Teoretisk kunnskap: 
-        Relevant utdanning innen HMSK, samfunnssikkerhet og beredskap, minimum høyskolenivå
-        Lang arbeidserfaring innen fagfeltet kan kompensere for manglende utdanning
-        God kjennskap til Arbeidsmiljøloven
-        God kjennskap til samfunnssikkerhet og beredskap

Yrkesspesifikke ferdigheter: 

 • Minimum 5 års relevant erfaring innen fagområdet
 • Ønskelig med erfaring med HMS-arbeid i bygg- og anleggsbransjen
 • Kjent med risikovurdering og risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Ledererfaring fra tilsvarende stillinger er å foretrekke
 • Fortrinnsvis erfaring fra strategisk HMSK utviklingsarbeid
 • Gode it-kunnskaper og evner å benytte systemene til din fordel i arbeidsutførelsen
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper og kan utforme tydelige budskap i tekster med klart språk
 • God kunnskap til Internkontrollforskrift, Arbeidsmiljøloven, Byggherreforskriften oa.


Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.                      

Personlige egenskaper:

 • Åpenhet og inkluderende: du viser respekt, er aktiv inkluderende og bidrar til et positivt fellesskap
 • Samhandling: du samarbeider godt, viser empati og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Modenhet: du fremstår som trygg, engasjert og samarbeider godt i utfordrende situasjoner
 • Handlekraft: du er strukturert, tar ansvar og evner å gjør selvstendige vurderinger
 • Læring: du reflekterer og gjør rasjonelle vurderinger, også i perioder med høyt arbeidspress
 • Etikk: du evner å handle og opptre på en saklig måte, og ut fra høy etisk standard
 • Fleksibilitet: du evner å tilpasse deg nye arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass med muligheter for deg som ønsker å påvirke og er opptatt av utvikling  
 • Del av ett kompetent fagmiljø hvor vi gjør hverandre gode 
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med solid erfaring  
 • Flere ulike velferdsordninger  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP  
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Mulighet for sporadisk/fast hjemmekontor 
 • Lønn etter avtale i stillingskode 745300 Fagleder