Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  27.10.2020
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3202102
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

HMS rådgjevar 100% vikariat - stabsavdeling tryggleik

Om avdelinga:

Stabseining Tryggleik har 12.8 årsverk og handterer oppgåver knytt til fagfelta HMS, samfunnstryggleik og beredskap, informasjonssikkerheit, GDPR, kvalitetssystem, (internkontroll) og kommuneadvokatkontoret.

HMS rådgjevar som vert tilsett vil få ei sentral og viktig posisjon innan vidareutvikling og bygging av K-HMS system og kultur i Øygarden kommune. Stillinga er både operativ og strategisk, og du vil vere ein rådgjevar og støttespelar for leiarar på alle nivå.

 Arbeidsoppgåver:

 • Råd og støtte til linjeleiinga i utarbeiding og vedlikehald av HMS- og kvalitetssystemet
 • Utføra analyse basert på informasjon i avvikssystemet, samt adressere forbetringsområder og læringspunkter for organisasjonen
 • Bidra til å vidareutvikle ein god arbeidskultur med fokus på tryggleiksadferd
 • Bidra til eit godt og førebyggjande HMS-arbeid
 • Ansvarleg for deler av HMS-opplæring i organisasjonen
 • Bidra aktivt til å auka forståinga og engasjementet  for HMS i kommunen
 • Gjennomføre kartleggingar og risikoanalyser
 • Ansvar for å ivareta systematisk HMS arbeid og internkontroll, samt kartlegging, risikovurdering, førebyggande tiltak og rapportering
 • Koordinere arbeidsmiljøundersøkingar
 • Arbeid med implementering av nytt kvalitetssystem, Compilo
 • Aktivt samarbeid med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten
 • Bistå med andre oppgåver som ligg/vert lagt til eininga

Kvalifikasjonar: 

Utdanning frå universitet eller høgskule minimum 3 år innan HMS eller tilsvarande fagfelt     

 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg 
 • Erfaring med strategisk og operativt K- HMS - arbeid.
 • Gode dataferdigheiter og god kjennskap til lover og forskrifter som gjeld HMS og kvalitet
 • Lang og relevant arbeidserfaring innan området kan kompensera for manglande formell utdanning.

 Ønskjeleg med: Kunnskap og erfaring frå offentleg sektor

 • Erfaring med rådgjeving og opplæring av tilsette i HMS arbeidet.

 Personlege eigenskapar:

 • Kan vise til gode relasjonskompetanse og evne til stor grad av empati
 • Løysningsorientert
 • Høg fagleg integritet
 • Framoverlent, nysgjerrig og fagleg engasjert
 • Spesielt gode samarbeidsevner
 • Evne til å bidra aktivt i tverrfaglege team samstundes som du arbeider sjølvstendig

 Anna:

Vikariat frå 01.12.2020 – 31.12.2021

 Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 Kontakt:

June Margrethe Johannesen

Tlf +47 481 32 938