HJT/INST har ledig faste stillinger for sykepleiere på natt

Lyngdal kommune

Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 9 avdelinger med døgndrift i virksomheten. Ved institusjon er langtidsavdelinger, køh, korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene. Hjemmetjenester består av praktisk bistand hjemmehjelp, helsetjenester i hjemmet, dagsenter for eldre, sykepleieklinikk og hverdagsrehabilitering.

Virksomhet for Institusjon og hjemmetjenester har ledig følgende faste stillinger:

HJT/INST Nattjenesten:

-          Sykepleier 75% fast vikar på natt – fast stilling

-          Sykepleier 71,8% fast stilling på natt

-          Sykepleier 67,6% fast stilling på natt

Spesifiser i søknadsskjema hvilken stilling du søker på. Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger.

Hovedoppgaver

 • Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
 • Veiledning i forhold til øvrig personale og studenter
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil

Krav til stillingene

 • For å søke på stillingene må du være autorisert sykepleier

Vi ønsker at du har

 • Relevant erfaring
 • Erfaring innen demens

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Rekrutteringstilskudd for sykepleiere i henhold til lokal lønnspolitikk, inntil 20 000 per år, inntil 10 års lønnsansiennitet.
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale¨
 • Arbeid hver 3 helg

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

 

Personlige egenskaper vektlegges og en vil tilstrebe og få på plass et bredt tverrfaglig team hvor man utfyller hverandre og gjør hverandre gode. Engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Stillingene lønnes i hht. Gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

For stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder ved: 

Mailin Igland tlf: 41721037

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

 

Søknadsfrist: 30.09.2021

Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.