Ledig stilling

Holmestrand kommune

Hjemmetjenesten søker sommervikarer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du utdannet innen helse eller på vei til å bli det? Holmestrand kommune søker sommervikarer til hjemmetjenesten. Vi søker dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, studenter eller assistenter som sommervikarer. Kanskje du vil bli en del av vårt team?

Sommervikarer må kunne jobbe i ukene 26-33, og det må påregnes arbeid annenhver helg. Nåværende arbeidstidsordning er i todelt turnus med dag-/kveldsvakter. Egen turnus for nattevakter. Opplæring vil bli gitt.

Godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver

Virksomhet hjembaserte tjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Vi holder til i Hof på Veset, på Rove Gård i Holmestrand og i Sande på Sandetun.

I hjemmetjenesten har vi varierte arbeidsoppgaver som gode samtaler med mennesker, stell og pleie av eldre og kronisk syke, medikamenthåndtering, mattilberedning og servering og dokumentasjon. Det benyttes GAT som digital vaktbok. 

Vi har et godt arbeidsmiljø hvor de ansatte inkluderer og bistår hverandre og har det mye hyggelig sammen. 

Personlige egenskaper

Vi søker etter sommervikarer som er ansvarsbevisste, liker å jobbe med mennesker og er serviceinnstilte og har godt humør. Videre er det viktig at du har gode samarbeidsevner, er fleksibel og trives med en hektisk hverdag. Hvis noen av disse egenskapene høres ut som deg, synes vi du skal søke.

Personlig egnethet vektlegges.

Krav til kvalifikasjoner
 • Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider er ønskelig
 • Sykepleierstudent og lærlinger innen helsefag vil bli vurdert
 • Pleiemedarbeider/assistent gjerne med erfaring fra pleie og omsorg
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Du må ha fylt 18 år
 • Førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest må leveres før tiltredelse i henhold til lov om helsepersonell

Når du søker ber vi om at du opplyser i søknaden om ønsket arbeidssted.

Kontaktinformasjon ved spørsmål:

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

 • Rove Gård Holmestrand, avdeling Botne Avdelingsleder Kristine Hermansen, telefon: 948 65 954
 • Rove Gård i Holmestrand, avdeling Rove/Kjær, Avdelingsleder Eva Helgesen, telefon: 976 02 870
 • Hof- Konstituert avdelingsleder Kathrine Agerup, telefon: 902 44 325
 • Sande- Avdelingsleder Hilde Skalmerud, telefon: 948 29 834
 • Natt- Avdelingsleder Janne Lødemel, telefon: 970 52 935
Annet

Lønn etter tariff. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.