Ledig stilling

Holmestrand kommune

Hjemmetjenesten avdeling Botne søker tilkallingsvikarer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kan du tenke deg å jobbe hos oss med et givende arbeid i et hektisk arbeidsmiljø med gode kollegaer?

Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien yter tjenester til hjemmeboende i alle aldre som har rett på nødvendig helsehjelp i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. 

Det er per i dag et stort antall tjenestemottakere fordelt på sonene Holmestrand, Hof og Sande, samt omsorgsboliger, som har vedtak på hjemmesykepleie, trygghetsalarm og praktisk bistand. Gjennom hjelp til selvhjelp gis pleie- og omsorgstrengende mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. I hjemmetjenesten arbeider man selvstendig og det er stor variasjon i arbeidet. Hjemmetjenesten er bemannet 24 timer i døgnet hele året. 

Om stillingen

Er du fleksibel og ønsker å jobbe som tilkallingsvikar? Da søker vi etter deg! Det er mulighet for å jobbe på flere avdelinger i hjemmetjenesten som tilkallingsvikar om ønskelig. Vi ønsker søkere som trives med et hektisk og givende arbeid.  Vi har et godt arbeidsmiljø og vektlegger faglig utvikling/kompetanseheving hos alle ansatte. 

Viktigste arbeidsoppgaver 
 • Bistå pasienter i tråd med vedtak, behov og faglige krav 
 • Dokumentasjon av helsehjelp 
 • Faglig oppdatering - sørge for å innhente opplysninger og kunnskap for å kunne gi forsvarlige tjenester 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
Krav til kvalifikasjoner 
 • Helsefagarbeider/hjelpepleier, lærlinger under utdanning i helsefag, sykepleierstudent, sykepleier, vernepleier eller annen helsefaglig utdannelse/ under utdanning. Søkere i et utdanningsløp innen sosialfaglig og/eller pedagogisk høyskoleutdanning oppfordres også til å søke.
 • Gode norsk kunnskaper - skriftlig og muntlig 
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse i.h.h.t lov om helsepersonell 
 • Førerkort kl. B  
Personlige egenskaper 
 • Evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Stabil og pliktoppfyllende 
 • Selvstendig og fleksibel 
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer 
 • God ordenssans og evne til å lede deg selv i en travel hverdag 

Det legges vekt på personlig egnethet. 

Annet

Lønn i henhold til tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Ved ansettelse må politiattest leveres.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden.