Ledig stilling

Østre Toten kommune

Hjemmehjelp vikarer til hjemmetjenesten

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Stillingen er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. 

Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune er lokalisert på nye Labo sykehjem. Hjemmetjenesten er organisert i 3 team med felles nattjeneste. Hvert team har egen leder og pasientkoordinator som tilrettelegger for god flyt i arbeidshverdagen. Igjennom «Ny velferd 2040» satser hjemmetjenesten på folkehelse og forebyggende innsats. Vi ønsker å bidra til å skape en felleskapskommune, der innbyggerne opplever et inkluderende lokalsamfunn og gis mulighet til å ta vare på egen helse og mestre eget liv.  Samarbeid med pårørende og frivillige står sentralt, vi tar stadig i bruk nye velferdsteknologiske hjelpemidler.

Vi mener at «Livet leves best hjemme».

Fakta om stillingene:

Vi søker hjemmehjelps vikarer til vår hjemmetjeneste, arbeidsoppgaver består av hjemmehjelpsoppdrag, renhold og praktisk hjelp i hjemmet til innbyggere i Østre Toten.

Som ansatt hos oss vil du bli del av et faglig nettverk med sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter med bred og god kompetanse. Du vil få støtte og veileding slik at du kan føle deg trygg på de oppgavene du skal yte som representant for Østre Toten kommune.

Aktuelle arbeidsoppgaver i vår tjeneste:  

 • Utøve praktisk bistand i brukernes eget hjem, etter gjeldende vedtak.
 • Utdeling av medikamenter hos brukere, etter godkjent medisineksamen for helsefagarbeidere/assistenter.
 • Dokumentasjon i pasientjournal.
 • Praktisk hjelp i hjemmet, som renhold og handling.
 • Andre arbeidsoppgaver må kunne påregnes. 

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Førerkort kl B og ha mulighet til å disponere egen bil.
 • Politiattest.

Ønskelige krav:

 • Erfaring fra hjemmetjenester er en fordel, men ikke noe krav, opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper: 

 • Vi søker etter personal som er selvstendige, med gode samarbeidsevner, tar initiativ og finner kreative løsninger.
 • Vi forventer at du er serviceinnstilt overfor våre brukere, pårørende og at du opparbeider et godt og profesjonelt forhold til dine kollegaer.
 • Vi forventer at du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, være positiv og bidra til en god tilbakemeldingskultur.

Personlige egenskaper vektlegges.

Intervjuer og ansettelser vil skje fortløpende.

Vi tilbyr:             

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lov- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.