Detaljer

 • Bedrift
  Nordre Land kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2020
 • Sted:
  DOKKA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  DOKKA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3224457
 • Se her for andre jobber fra Nordre Land kommune

Hjemmehjelp i Hjemmetjenesten Torpa

Hjemmetjenesten Torpa har ledig to faste stillinger som hjemmehjelp, med ønske om snarlig tiltredelse:

- 60% stilling som inneholder dagvakter i ukedagene og dag- og aftenvakter på helg
- 50% stilling som inneholder dagvakter i ukedagene

Du benytter kommunal bil i tjeneste, evt. bruker privatbil. Du får en egen rute som du må kjøre alene til alle årstider.
Stillingen er hektisk og arbeidskrevende, men godt samhold og miljø i avdelingen der vi samarbeider og hjelper
hverandre.

Som hjemmehjelp gir du praktisk bistand til mennesker som trenger det. Du utfører jobben på en
profesjonell måte, i samarbeid med brukeren og i tråd med hans eller hennes ønsker og behov.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å sikre at helse og omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale
 • bestemmelser
 • Renhold i brukerens hjem
 • Tilberedning, servering og opprydding i forbindelse med kjøkken og mathåndtering
 • Hjelpe brukeren med handling av dagligvarer, samt veilede og motivere til riktig kosthold
 • Observere og melde ifra om endringer i brukerens helsetilstand
 • Utføre enkle medisinske oppdrag, etter opplæring
 • Kunne være en del av oppgaver knyttet til målrettet miljøarbeid
 • Følge opp tiltak i henhold til vedtak
 • Ha fokus på hverdagsrehabilitering, og legge til rette for hverdagsmestring.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen renhold eller som helsefagarbeider
 • Erfaring fra renholdsyrket eller arbeid innen pleie- og omsorg
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Elektronisk pasientjournal, Gerica og Mobil pleie

Personlige egenskaper:

 • Du er en profesjonell yrkesutøver med et grunnleggende ønske om å bidra til økt livskvalitet for
 • tjenestemottakere
 • Du er faglig interessert og engasjert for å tilegne deg ny kunnskap, og deler ny kunnskap med dine
 • kollegaer
 • Du er strukturert, løsningsorientert, samarbeidsvillig og fleksibel
 • Du er selvstendig, men fungerer også godt i team.
 • Du tør å ta ansvar og setter deg inn i pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best
 • mulig måte.
 • Du er flink til å kommunisere med både pasient, pårørende og kollegaer.
 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig
 • Søkere må førerkort på bil, og kan disponere bil i tjeneste hvis behov.
 • Viser gode holdninger som gjenspeiler kommunens verdier; åpen, offensiv og ansvarlig.

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og egenerklæring MRSA må fremlegges før tiltredelse.

 

Søknad sendes:

Vi ønsker at du benytter elektronisk søknad på vår hjemmeside: www.nordre-land.kommune.no/