Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Hjemmebaserte tjenester seksjon Vigernes søker sykepleier i 100 % stilling

Offentlig forvaltning

Seksjon Vigernes er 1 av 11 seksjoner i hjemmebaserte tjenester. Vi har base på Romerike Helsebygg i Lillestrøm , med kort vei til buss og tog. 

Vi søker sykepleier til en spennende og variert arbeidshverdag. Vi søker deg som liker en hektisk, men givende arbeidsdag. Hjemmetjenesten skal bidra til at flest mulig skal bo lengst mulig i eget hjem med fokus på mestring i egen hverdag. Vi har tilknyttet egen fagrådgiver og AKS-sykepleier i stab. I tillegg jobber vi tett med interne og eksterne samarbeidspartnere for å lykkes. Vi bruker LEAN som arbeidsmetodikk i vårt daglige arbeid.
Seksjon Vigernes er en av tre seksjoner i hjemmebaserte tjenester som er med å utarbeide et eget Mentoreringsprogram for sykepleiere. Det vil si at du som nyansatt sykepleier vil få tett oppfølging og veiledning av en mentor det første året. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for sykepleiefaglige oppgaver som brukeroppfølging, forsvarlig medikamenthåndtering, samtaler med pårørende med mer.
 • Kartlegge sykepleiebehov, iverksette og evaluere tiltak
 • Utføre sykepleieoppgaver i samråd med gjeldende krav til kvalitet og lovverk
 • Undervisning og veiledning av andre yrkesgrupper, kollegaer, brukere, pårørende, studenter og elever 
 • Sørge for at brukeren opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt
 • Sikre god kontakte med og oppfølging av pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bruk av fagsystemet Gerica, og sikre dokumentasjon (utarbeide tiltaksplaner og daglig dokumentasjon)
 • Bidra til utvikling og sikring av prosedyrer og rutiner 
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Du har 3-årig sykepleieutdanning, og har norsk autorisasjon som sykepleier (HPR-nr oppgis i søknadsteksten)
 • Det er ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Du er interessert i geriatri og demens / psykisk helse
 • Du interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten
 • Du har IKT-kunnskaper, og kjennskap til vårt fagsystem Gerica er en fordel.
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig.
 • Du har gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse
 • Du må ha førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo
 • Du må ha evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos beboere
 • Du må ha et stort engasjement for eldreomsorg
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med beboere, pårørende og kolleger
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team
 • Du er løsnings- og handlingsorientert
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning. Mentor og den nytilsatte samarbeider om å kartlegge den nytilsattes behov og erfaring. 
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lillestrøm kommune har også yrkesskadeforsikring på fritid for sine ansatte

Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss, eventuelt så må dokumentasjonen tas med til et eventuelt intervju