Hjemmebaserte tjenester seksjon Vigernes søker sykepleiere i 100 % stilling

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon Vigernes er 1 av 11 seksjoner i hjemmebaserte tjenester i Lillestrøm kommune. Vi holder til i Romerike Helsebygg i Lillestrøm med kort vei til buss og tog. Vår seksjon utøver tjenester til innbyggere i Vigernes-området sentralt i Lillestrøm sentrum. 

Ønsker du å være en del av et team med fokus på faglige utfordringer og meningsfylte oppgaver? 

Vi søker nå:

2 sykepleiere i 100 % fast stilling, 2.delt turnus med arbeid hver 3.helg.

Arbeidsoppgaver:

o Utøvelse av sykepleie til hjemmeboende brukere (faglige observasjoner, vurdere, kartlegge, sette i gang tiltak og oppfølging)
o Selvstendige arbeidsoppgaver og planlegging av egen hverdag
o Tilrettelegge og bidra til at tjenestemottakere skal oppleve trygghet og mestring
o Bidra til, sammen med aktuelle samarbeidspartnere at brukere kan bo hjemme i eget hjem lengst mulig.
o Være delaktig i seksjonens oppgaver, følge seksjonens prosedyrer og gjeldene krav til kvalitet og lovverk
o Bidra til fagutvikling, kontinuerlig forbedring, veilede kollegaer og studenter
o Rapportere til fagutviklingssykepleier og seksjonsleder

Kvalifikasjoner:

o Autorisasjon som sykepleier
o Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring i demens, alderspsykiatri, rus eller palliasjon
o Erfaring innenfor kommunehelsetjeneste eller sykehus
o Førerkort klasse B
o Dokumenterte gode norskkunnskaper (B2)
o Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

o Beviste og gode samarbeidsevner, som gjenspeiles i ønske og atferd om å lykkes sammen for å utvikle gode tjenester
o Evnen til å planlegge, prioritere og koordinere
o Evnen til å arbeide selvstendig og i team
o Evnen og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukeren
o Etisk oppmerksomhet , fokus og refleksjon
o Bidra til et godt arbeidsmiljø
o Kreativ, motivert, engasjert og nysgjerrig
o God på kommunikasjon og dialog

Vi tilbyr:

o Å være med å videreføre og utvikle vår tjeneste med fokus på hverdagsmestring
o Å være med å videreføre et godt kollegamiljø, preget av humor, glede og høy faglighet
o Et levende og aktivt fagmiljø med gode kollegaer
o Lønn etter hovedtariffavtale
o God pensjon- og forsikringsordning
o Bedriftshelsetjeneste
o Bedriftsidrettslag
o Gode velferdsordninger