Hjemmebaserte tjenester seksjon Vigernes søker sykepleier i 100 % stilling

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon Vigernes er 1 av 11 seksjoner i hjemmebaserte tjenester i Lillestrøm kommune. Vi holder til i Romerike Helsebygg i Lillestrøm med kort vei til buss og tog. Vår seksjon utøver tjenester til innbyggere i Vigernes-området sentralt i Lillestrøm sentrum. 

Ønsker du å være en del av et team med fokus på faglige utfordringer og meningsfylte oppgaver? 

Vi søker nå:

Sykepleier i 100 % fast stilling, 2.delt turnus med arbeid hver 3.helg. Tiltredelse i august/september

Arbeidsoppgaver:

o Utøvelse av sykepleie til hjemmeboende brukere (faglige observasjoner, vurdere, kartlegge, sette i gang tiltak og oppfølging)

o Selvstendige arbeidsoppgaver og planlegging av egen hverdag

o Tilrettelegge og bidra til at tjenestemottakere skal oppleve trygghet og mestring

o Bidra til, sammen med aktuelle samarbeidspartnere at brukere kan bo hjemme i eget hjem lengst mulig.

o Være delaktig i seksjonens oppgaver, følge seksjonens prosedyrer og gjeldene krav til kvalitet og lovverk

o Bidra til fagutvikling, kontinuerlig forbedring, veilede kollegaer og studenter

o Rapportere til fagutviklingssykepleier og seksjonsleder

 

Kvalifikasjoner:

o Autorisasjon som sykepleier

o Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring i demens, alderspsykiatri, rus eller palliasjon

o Erfaring innenfor kommunehelsetjeneste eller sykehus

o Førerkort klasse B

o Dokumenterte gode norskkunnskaper (B2)

o Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

o Beviste og gode samarbeidsevner, som gjenspeiles i ønske og atferd om å lykkes sammen for å utvikle gode tjenester

o Evnen til å planlegge, prioritere og koordinere

o Evnen til å arbeide selvstendig og i team

o Evnen og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukeren

o Etisk oppmerksomhet , fokus og refleksjon

o Bidra til et godt arbeidsmiljø

o Kreativ, motivert, engasjert og nysgjerrig

o God på kommunikasjon og dialog

Vi tilbyr:

o Å være med å videreføre og utvikle vår tjeneste med fokus på hverdagsmestring

o Å være med å videreføre et godt kollegamiljø, preget av humor, glede og høy faglighet

o Et levende og aktivt fagmiljø med gode kollegaer

o Lønn etter hovedtariffavtale

o God pensjon- og forsikringsordning

o Bedriftshelsetjeneste

o Bedriftsidrettslag

o Gode velferdsordninger