Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  13.08.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3049942
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Hjelpemiddeltekniker

Enhet for ergoterapitjeneste har fra 1. oktober 2020 ledig en fast 100 prosent stilling som hjelpemiddeltekniker.

Hjelpemiddelteknikerne utfører sine arbeidsoppgaver i Malvik og Trondheim kommuner. Kommunene har også inngått avtaler med Norservice support om transport av langtidsutlån av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentralen og drift av kommunalt lager for kortvarig utlån av hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser.

Enhet for ergoterapitjeneste er en byomfattende helsetjeneste - enhet med ca. 100 medarbeidere lokalisert på ti tjenestesteder og består av følgende virksomheter:

Ergoterapitjenester barn/unge, og voksne/eldre, hjelpemiddelteknikere, tre rehabiliteringsteam, Ressurssenter for demens, Informasjonssenter for seniorer og utvikling, drift av sosiale møteplasser/aktiviteter for seniorer v/Aktivitetskoordinatorer, og Persaunet aktivitetssenter.

Enhetens tjenester har som oppdrag å bidra til å fremme helse, aktivitetsmuligheter og deltakelse for byens innbyggere.  Dette gjennom individuell oppfølging, gruppe og systemrettet innsats. Mer om oss: Enhet for ergoterapitjeneste

Enhetsleder, fem avdelingsledere og to merkantile medarbeidere utgjør enhetens administrasjon og ledelse.

Som arbeidstaker i Enhet for ergoterapitjeneste har du store muligheter til å være med på å utvikle kommunehelsetjenesten. Vi vektlegger fag- og tjenesteutvikling, forskning og samarbeider med NTNU, andre utdanningsinstitusjoner og kompetansesentra. 

Arbeidsoppgaver

Hjelpemiddeltekniker arbeider med et bredt spekter av hjelpemidler som gir brukerne mulighet for å mestre hverdagsaktiviteter som personlig stell, forflytning, syn- hørsel  kommunikasjon og kognisjon, omgivelseskontroll, varsling, brannsikkerhet med  mer.
Oppgavene består i:

 • Service/vedlikehold/feilsøking, montering/nedmontering av tekniske hjelpemidler som lånes ut av Hjelpemiddelsentralen i Trøndelag og hjelpemidler som eies av kommunene.
 • Bestilling av deler til hjelpemidlene
 • Betjene vakttelefon, motta, prioritere og dokumentere henvisninger/oppdrag
 • Bruk og vedlikehold av tjenestebiler etter gjeldende prosedyre
 • Samarbeid med ergoterapeuter og andre samarbeidspartnere om å tilrettelegge hensiktsmessige praktiske løsninger for brukere
 • Informasjon, veiledning og opplæring av samarbeidspartnere internt og i andre enheter
 • Dokumentasjon og rapportering om oppdrag, forbedrings- og avviksmeldinger

En del av arbeidsoppgavene kan være fysisk krevende med forflytning av tyngre gjenstander og trange arbeidsforhold. Veiledning og opplæring for å  ivareta tiltak for helse- miljø og sikkerhet og samarbeide med kollega vektlegges.

Tjenesten gis primært i brukernes hjem, barnehager, skoler, sykehjem, evt. andre steder brukerne oppholder seg og har behov for tekniske hjelpemidler.

Kvalifikasjoner
 • Fagbrev elektronikk, mekanikk, IT
 • Dokumentert erfaringsbasert kompetanse tilsvarende fagbrev kan vurderes
 • Kompetanse og erfaring fra teknisk, praktisk arbeid, bruk av ulike verktøy
 • Kunne utføre enklere programmering av hjelpemidler som fallalarm mm
 • Bytte av batteri i elektriske rullestoler, heiser
 • Kunne bruke kommunens fagverktøy Gerica (gis opplæring), internett, Google, e-post, kalender. 
 • Logistikk, planlegging.
 • Må ha sertifikat for bil klasse B
 • Språk: Norsk

Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Personlige egenskaper
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon både muntlig og skriftlig
 • Samarbeids- og omstillingsvillig
 • Godt humør

Personlig egnethet og hensyn til sammensetning for øvrig i arbeidsmiljøet vil bli tillagt vekt ved utvelgelsen

Vi tilbyr
 • En tjeneste i utvikling
 • Tett samarbeid med et mangfold av faggrupper i helse- og velferdstjenesten
 • Ansvar og utviklingsoppgaver legges til rette med utgangspunkt i befolkningens behov, din interesse og kompetanse
 • Samarbeid med faglig nettverk og tilrettelegging for kompetanseutvikling i forhold til ansvar og arbeidsoppgaver
 • Elektronisk fagverktøy, interne nettsider, internett
 • Kompetanseplan, kvalitetssystem 
 • Gode kollegaer i et utviklende, inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjoner, sentrale avtaler og Trondheim kommune sine lokale avtaler
 • Fleksitid