Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Hjelpelinjen - tilkallingsvikar

Offentlig forvaltning

Avd. for TSB – Hjelpelinjen - Sykehuset Innlandet HF – Sanderud

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avd. for TSB har fem behandlingsenheter: Enhet for avrusning og Enhet for utredning på Sanderud - ca. 5 km fra Hamar sentrum, og Enhet for korttidsbehandling, Enhet for gravide og Enhet for familie på Reinsvoll – ca. 15 km fra Gjøvik. Enhet for gravide og Enhet for familie er regionale enheter. Avdelingen drifter også Hjelpelinjen og Fjernbasert behandling av spillavhengighet.

Våre pasienter har utfordringer med samtidig rus- og psykiske lidelser samt avhengighetsproblematikk. De har mulighet til bedring av symptomer og livskvalitet gjennom koordinert utredning og behandling av begge lidelser. Vår behandling skal møte pasientens komplekse hjelpebehov og utfordringer; somatiske, psykologiske og sosiale.
Hjelpelinjen

Hjelpelinjen er organisert som et samarbeid

mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet. Tjenesten er et nasjonalt tilbud til alle som har et spilleproblem eller lurer på om de er i ferd med å utvikle ett. De som tar kontakt med våre behandlere via telefon, chat eller mail er sikret anonymitet (tjenesten foregår kun via disse plattformene). Pårørende til personer som har et spilleproblem tar også kontakt med Hjelpelinjen. Målsetningen til Hjelpelinjen er å:

 • Hjelpe mennesker i krise.
 • Vise til annen hjelp, blant annet behandling
 • Samle informasjon om spillavhengighet


Åpningstidene er mandag-fredag fra 09:00-18:00. Vaktene deles i tidligvakt (08:00-15:30) og senvakt (10:30-18:00). Lokalene til Hjelpelinjen ligger på Sanderud sykehus.
Hjelpelinjen er en tjeneste på anbud. Nåværende kontrakt mellom Sykehuset Innlandet og Lotteritilsynet gjelder fra 1.1.2019 – 31.12.2023.


 Vi lyser ut stilling som tilkallingsvikar i engasjement. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidet vil variere mellom å betjene chat, telefon og mail.  

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Ønskelig med noe jobberfaring innen feltet rus/avhengighet, psykisk helse eller annet relevant hjelpearbeid med mennesker i krise.

Personlige egenskaper:

 • Du er utadvendt og evner å skape rask kontakt med andre mennesker.
 • Du evner å prate med mennesker i krise og har en genuin interesse i hjelpearbeid.
 • Du har humor og ro, tålmodighet og empati og du evner å strukturere samtaler. 

Vi tilbyr:

 • Opplæringsvakter i forkant av arbeidsstart
 • Du får muligheten til å gi meningsfull hjelp til mennesker i en vanskelig situasjon
 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.