Ledig stilling

Stavanger Kommune

Hinna Bofellesskap – 100 %

Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer Bo og omsorgstjenester til mennesker med ulik behov. Vi har pr i dag 16 bofelleskap. Hinna Bofellesskap startet opp 1. februar i fjor og består nå av 8 beboere + 1 beboer i satelittleilighet. Vi søker ansatt til ledig fast 100 % stilling. Turnus med ordinære vakter ca. 50/50 dag/kveld i ukedagene og langvakter hver 4. helg. 

 

Arbeidsoppgaver:

Oppfølgning og veiledning av brukere, følge på aktiviteter mm.
Forefallende oppgaver 
Ivareta den enkelte brukers rettssikkerhet
Dokumentasjon i CosDoc
Observasjon og dokumentasjon av helsetilstand til brukere
Tverrfaglig samarbeid og god dialog med brukere, kolleger og pårørende
Andre oppgaver delegert fra avdelingsleder etter utdanning og erfaring

Kvalifikasjoner:

Erfaring fra brukergruppen er ønskelig
Faglig interessert
Vernepleier, sykepleier, miljøterapeut eller miljøveileder (evnt. studenter i siste semester i noen av disse fagområdene). Ved rett kandidat kan og kandidater med fullført fagbrev innen helse og sosial vurderes
Du må fremlegge politiattest, ikke eldre enn 3 måneder
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Kun søknader med vedlagt dokumentasjon vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål  

Personlige egenskaper:

Du har godt humør, er høflig, inkluderende og hjelpsom
Du er en aktiv bidragsyter for å skape et godt arbeidsmiljø  
Du har god kommunikasjonsevne
Du må kunne jobbe selvstendig samt fungere i team
Du er engasjert og løsningsorientert
Du tar ansvar og er pålitelig
Du er fleksibel og ser muligheter slik at arbeidsplassen kan utvikle og forbedre seg
Du arbeider strukturert og målrettet

Vi tilbyr:

Varierte arbeidsdager

Meget godt arbeidsmiljø

Fagdager og kurs
Tiltredelse etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsvilkår
Hjemjobbhjem

Lønn etter gjeldene tariff