Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hendelseshåndterer- deltid

NCSC er Norges nasjonale cybersikkerhetssenter. Senteret – som er en del av NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) -  ivaretar blant annet den nasjonale CERT-funksjonen (Computer Emergency Response Team, tidligere benevnt som NorCERT), som koordinerer og utfører hendelseshåndtering ved alvorlige IKT-sikkerhetsangrep mot samfunnsviktige tjenester og infrastruktur. NCSC har som oppgave å identifisere, analysere og håndtere dataangrep mot Norge. Dette gjøres fra et velutstyrt, topp moderne operasjonssenter. Operasjonssenterets ansatte holder seg til enhver tid oppdatert på det digitale situasjonsbildet, trender i cyberdomenet og digitale trusler mot kritisk infrastruktur.  

Operasjonssenteret er hjertet i NCSC, og vaktlaget har ansvar for operativ teknisk hendelseshåndtering. Som hendelseshåndterer vil du ta imot og svare på henvendelser, følge med på det nasjonale og globale situasjonsbildet, utarbeide varsler om alvorlige sårbarheter og analysere alarmer fra sensornettverket. Hendelseshåndterere deltid tar natt- og helgevakter, slik at operasjonssenteret kan være tilgjengelig 24/7 hele året.

 Ansvar og oppgaver

 • Nettverksanalyse og håndtering av alarmer
 • Bidra til at operasjonssenteret til enhver tid har et oppdatert situasjonsbilde, nasjonalt og globalt
 • Vurdere nye sårbarheter i kjente applikasjoner, protokoller og tjenester
 • Utøve respons og koordinering ved IKT-sikkerhetshendelser

Krav til utdannelse, erfaring og ferdigheter

 • Påbegynt høyere utdanning innen data/informatikk på bachelor eller masternivå
 • Det kreves norsk statsborgerskap, og det forutsettes at søkeren kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nødvendig nivå
 • Det kreves basiskunnskap innen operativsystemer, programmering, nettverk, protokoller og tjenester
 • Det er ønskelig med praktisk erfaring fra drift av datasystemer samt kunnskap om, interesse for og/eller erfaring med IKT-sikkerhet
 • Spesialisering innen områdene informasjonssikkerhet, datanettverk og operativsystemer vil bli vektlagt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk teller positivt

Vi søker medarbeidere som har gode analytiske evner, er selvdrevne, strukturerte, fleksible og samarbeidsvillige. Du må også ha evne til å ferdigstille oppgaver, takle stress og kunne prioritere arbeidsoppgaver i hektiske situasjoner. NSM oppfordrer spesielt studenter tidlig i utdannelsesløpet til å søke.

Vi kan tilby

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet
 • Allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Gode arbeidsforhold i moderne kontorlokaler. Sentral beliggenhet

Stillingene er plassert som avdelingsingeniør (SKO 1085).

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/NATO SECRET.
Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.