Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hendelseshåndterer

NCSC er Norges nasjonale cybersikkerhetssenter. Senteret som er en del av NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) -  ivaretar blant annet den nasjonale CERT-funksjonen (Computer Emergency Response Team, tidligere benevnt som NorCERT), som koordinerer og utfører hendelseshåndtering ved alvorlige IKT-sikkerhetsangrep mot samfunnsviktige tjenester og infrastruktur. NCSC har som oppgave å identifisere, analysere og håndtere dataangrep mot Norge. Dette gjøres fra et velutstyrt, topp moderne operasjonssenter. Operasjonssenterets ansatte holder seg til enhver tid oppdatert på det digitale situasjonsbildet, trender i cyberdomenet og digitale trusler mot kritisk infrastruktur.  

Operasjonssenteret er hjertet i NCSC, og vaktlaget har ansvar for operativ teknisk hendelseshåndtering. Som hendelseshåndterer vil du ta imot og svare på henvendelser, følge med på det nasjonale og globale situasjonsbildet, utarbeide varsler om alvorlige sårbarheter og analysere alarmer fra sensornettverket. Hendelseshåndterere deltid tar natt- og helgevakter, slik at operasjonssenteret kan være tilgjengelig 24/7 hele året.

Ansvar og oppgaver

NCSC er Norges nasjonale senter som blant annet koordinerer hendelseshåndtering ved alvorlige IKT-sikkerhetsangrep mot samfunnsviktige tjenester og infrastruktur. NCSC, og da spesielt operasjonssenteret med tilliggende støttefunksjoner, har som oppgave å identifisere, koordinere og håndtere dataangrep mot Norge. Dette gjøres fra et velutstyrt, topp moderne operasjonssenter. Operasjonssenterets ansatte holder seg til en hver tid oppdatert på digitale trusler mot kritisk infrastruktur med bidrag fra avanserte verktøy og andre enheter i avdelingen.

Operasjonssenteret er hjertet i NCSC, og vaktlaget har ansvar for operativ teknisk hendelseshåndtering. Som hendelseshåndterer vil du ta imot og svare på henvendelser, følge med på det nasjonale og globale situasjonsbildet, utarbeide varsler om alvorlige sårbarheter og håndtere alarmer i sensornettverket. Hendelseshåndtererne inngår i en turnus, som inkluderer morgen og kveld, men ikke helger og natt.

 Ansvar og oppgaver:

 • Inntrengingsdeteksjon og analyse av alarmer
 • Analysere nettverkstrafikk og sammenstille innsamlet data
 • Bidra til at NCSC til enhver tid har et oppdatert situasjonsbilde
 • Utøve respons og koordinering ved IKT-sikkerhetshendelser
 • Utarbeide skreddersydde rapporter
 • Besvare henvendelser og loggføre hendelser
 • Utvikle og forbedre den operative kapasiteten i NCSC

Krav til utdannelse, erfaring og ferdigheter

 • Det kreves høyere utdanning innen data/informatikk på bachelornivå eller høyere. Lang og relevant erfaring kan i helt spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Spesialisering innen områdene informasjonssikkerhet, datanettverk og operativsystemer vil bli vektlagt.
 • Det kreves god fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det kreves norsk statsborgerskap, og det forutsettes at søkeren kan sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå.
 • Det kreves basiskunnskap innen operativsystemer, programmering, nettverk, vanlige protokoller, tjenester og applikasjoner.
 • Det er ønskelig med kjennskap til Linux og bruk av terminal.
 • Det er ønskelig med praktisk erfaring fra drift av datasystemer samt kunnskap om og erfaring med IKT-sikkerhet.
 • Erfaring med nylig arbeid i SOC (Security Operation Center) tilsvarende NCSC operasjonssenter vil bli vektlagt. 

Vi søker medarbeidere som har gode analytiske evner og er selvdrevne, strukturerte, fleksible, samarbeidsvillige og serviceinnstilte. Du må også ha evne til å ferdigstille oppgaver, takle stress og kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner. NSM oppfordrer kvinner og nyutdannede til å søke.

Vi kan tilby

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT sikkerhet.
 • Allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk operasjonssenter.
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse.
 • Muligheter for kurs og etterutdanning.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Moderne kontorlokaler, sentral beliggenhet.

Stillingen er plassert som overingeniør (SKO 1087). Nyutdannede vil plasseres som avdelingsingeniør (SKO 1085). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå hemmelig.
Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 


Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (med hensyn til innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.