Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Hematolog - Overlege

Offentlig forvaltning

Senter for kreft og blodsykdommer (SKB) ligger i Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold. I 2021 flyttet senteret inn i nye lokaler der poliklinikk, sengepost og kontorbygg for leger ligger vegg i vegg. Medisinsk klinikk disponerer ca. 150 senger og består organisatorisk av Indremedisinsk avdeling, Senter for kreft og blodsykdommer, Nevrologisk avdeling og Barn- og ungdomsavdeling. SKB har sengepost med 25 senger fordelt på hematologi, onkologi og palliasjon. I vår poliklinikk gis det ca 9000 behandlinger per år. 

SKB dekker tilbudet innen hematologi, onkologi og spesialisert palliasjon for Vestfolds 240.000 innbyggere. Senteret har ansvar for pasienter med de fleste onkologiske og hematologiske diagnoser i alle sykdomsfaser. Innen spesialisert palliasjon har vi også pasienter med ikke maligne diagnoser.

For å oppnå at flere pasienter får tilbud om deltagelse i kliniske studier etableres i 2023 en forskningspoliklinikk finansiert av Kreftforeningen. Den skal også gi praktisk støtte til forskere i planlegging og gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter. En av SKBs hematologer er aktivt med i etablering og drift av den nye forskningspoliklinikken. SKB har en klar strategisk målsetting om å øke hematologisk og onkologisk forskningsaktivitet. 

Legekollegiet i SKB består av 4 overleger i hematologi, 10 overleger i onkologi, og til sammen er 7 LIS knyttet til senteret. Det er en felles 10-delt vaktordning for onkologer og hematologer med tllstedevakt på sykehuset til kl. 19 på hverdager, kl. 16 i helg, og hjemmevaktordning i bakvakt utenom disse tidene.

Vår hematologiske del av driften er kjennetegnet av ett robust, høyt faglig og svært engasjert kollegium. Vi søker etter kollega med evne til nytenkning og samarbeid i et  dynamisk team og med interesse for å bidra til å videreutvikle et sterkt hematologisk fagmiljø.

LIS 3 med under ett år igjen av spesialistutdanningen oppfordres også til å søke.

Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har sosionom som del av teamet rundt pasienten. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. Vi har palliativt team som har kontakt med lindrende enheter på sykehjem og hjemmesykepleien. En stor andel av sykepleierstaben er spesialutdannet i onkologisk eller palliativ sykepleie.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i hematologi med norsk autorisasjon som lege.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Søkere med kort tid til ferdig spesialisering vurderes på lik linje med ferdig spesialister.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som er:

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du må ha evne til å kommunisere og samarbeide godt
 • Være fleksibel og positiv

Vi tilbyr:

 • Ett arbeidsmiljø som ønsker å utvikle og å tilby helsetjenester på nye måter
 • Hyggelige og kunnskapsrike kollegaer
 • Høyt faglig nivå og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige Vestfoldbyer. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.