Ledig stilling

Gjøvik kommune

Helsesykepleier 90 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Helsestasjonstjenester i Gjøvik kommune er organisert under sektor Oppvekst og inngår som en del av Barn og Familie, sammen med Tverrfaglig familieteam, Ung I Gjøvik, PP-tjenesten og Bofellesskap og Inkludering. Helsestasjonstjenester har egen virksomhetsleder, ca. 25 årsverk og 30 ansatte. Vi tilbyr tjenester til gravide, barn og unge og dere familier gjennom svangerskapsomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (HFU). Vi har også tilbud innen reisevaksinasjon og smittevern.

Virksomheten er organisert i fagteam ut fra arbeidsområde. 

Vi arbeider ut fra en positiv tilnærming, ønsker å styrke familiene og barn/unges ressurser og se muligheter fremfor begrensninger. Gjøvik kommune jobber etter verdiene kompetanse, engasjement og respekt, og samarbeidsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats).

Vi har nå ledig 90% fast stilling for helsesykepleier. Stillingen er for tiden tilknyttet skolehelsetjenesten i ungdomsskole. Som en del av ungdomshelseteamet vårt vil du samarbeide tett med helsesykepleierne som jobbe i ungdomsskolen, videregående og HFU. Teamet har egen fagkoordinator, faste møtepunkter og jobber aktivt med fagutvikling. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Tilby skolehelsetjeneste iht. lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere knytttet til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier

 • Medvirke til å gi unge i Gjøvik en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring, og jobbe i tråd med Gjøvik kommunes oppvekststrategi

 • Samarbeide med andre instanser/faggrupper i og utenfor egen tjeneste, slik at barn og unge får helhetlig og samordnet oppfølging og tiltak

 • Dokumentasjon i journalsystemet HsPro

Kvalifikasjoner:
 • Autorisert sykepleier med godkjent videreutdanning i helsesykepleie

 • Helsesykepleier under utdanning kan vurderes

 • Det er ønskelig med erfaring fra skolehelsetjenesten

 • Godkjent politiattest på fremlegges  

 

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement for forebyggende og helsefremmende arbeid

 • Ønske om å bidra til videre utvikling av tjenesten ved å holde seg faglig oppdatert

 • Gode samarbeidsevner og forståelse for tverrfaglig samhandling og helhetlig tenkning

 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team

 • Strukturert, fleksibel, løsningsorientert og robust

 • Interesse for og erfaring fra arbeid med ungdom

 • Mestrer individuell oppfølging, gruppeaktivitet og undervisning

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape gode relasjoner

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • Bidragsyter til et godt arbeidsmiljøet 


Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi kan tilby:
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver ved en trivelig arbeidsplass

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • Vi har fokus på faglighet og ønsker at vår kompetanse skal være i stadig utvikling

 • Regelmessige fagmøter og faglig fellesskap

 • Fleksitidsordning innenfor tjenestens rammer

 • Gode forsikrings og pensjonsordninger

 • Bedriftsidrettslag 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.