Ledig stilling

Trondheim Kommune

Helsesykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen, skolehelsetjenesten har vi ledig to vikariater i 100 prosent stilling som helsesykepleier. Det ene vikariatet er for perioden fra og med 1. oktober 2022 og til og med 31. desember 2023, og det andre er for perioden fra og med 1. januar 2023 og til og med 31. desember 2023.

Barne- og familietjenesten Østbyen, gir skolehelsetjenester til barn og unge 6-20 år, direkte hjelp til barn, unge og familier, samt bistand til skoler. Målet for tjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna.

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art. Tjenesten er en videreføring av helsestasjonstilbudet gjennom et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning på gruppe- og individnivå.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere i Barne- og familietjenesten; på generelt grunnlag og ved behov. Helsesykepleier deltar i helsefremmende tiltak og foreldremøter på skolen.

Enhetens rolle og funksjon tilsier at enheten må ha bred kompetanse på helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak samt faglige metoder. Tjenesten er opptatt av å lytte til, og inkludere barn og unge i tjenestetilbudet.

Skolehelsetjenesten i Østbyen er et flott team som har base i nytt bygg på Falkenborg når vi ikke er ute på skolene. Vi har faste teammøter og individuelle møter med mulighet til saksoppfølging/saksdrøfting satt i system. 

Vi har fokus på fagutvikling, og er opptatt av å dele erfaring og kompetanse med hverandre for å kunne bistå barn, unge og familier på en best mulig måte. Vi deltar i utvikling av tjenesten blant annet gjennom enhetens kompetansehevingsprogram.

I tillegg har vi stort fokus på trivsel og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er knyttet til program for skolehelsetjenesten beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for helsefremmende forebyggende arbeid. Dette innebærer blant annet:

 • Kartlegging og oppfølging av barn og ungdom helse, trivsel og utvikling, vaksinering, helseopplysning gjennom undervisning i klasser/grupper og foreldreveiledning.
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid både på system- og individnivå.
 • Det må påregnes foreldremøter/temamøter på kveldstid i samarbeid med skolen. 
 • Dokumentering av aktivitet i fagprogram.
 • Delta i utvikling av tjenesten

Helsefremmende- og forebyggende oppgaver i skolehelsetjenesten

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent høgskoleutdanning som helsesykepleier
 • Krav om forskrivningsrett prevensjon
 • Erfaring fra skolehelsetjenesten er ønskelig
 • Kunnskap og erfaring med bruk av  relevante dataverktøy er en fordel 
 • Erfaring med gruppevirksomhet er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Må ha interesse og motivasjon for å arbeide med barn/ungdom, og ha toleranse for et høyt arbeidstempo
 • Være fleksibel, engasjert og løsningsorientert, og bidra med godt humør og positive holdninger til et utviklende arbeidsmiljø
 • Den som tilsettes må godta endringer av arbeidsoppgaver i tråd med behov som oppstår i enheten
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team, samt jobbe tverrfaglig i et hektisk og spennende arbeidsmiljø
 • Evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse
 • Gode kunnskaper knyttet til norsk skriftlig og muntlig fremstilling
 • Handlingskompetanse; ha evne til å jobbe systematisk og ferdigstille/sluttføre arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, i tillegg til vurderinger opp i mot teamets totale sammensetning av kompetanse og ferdigheter

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et utviklingsorientert, spennende og positivt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid i tråd med fleksitidsordningen for Trondheim kommune. Foreldremøter på kveldstid må påregnes 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger