Ledig stilling

Trondheim Kommune

Helsesykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen, skolehelsetjenesten har vi fra 15. august 2022 ledig en fast 100 prosent  stilling som helsesykepleier.

Barne- og familietjenesten Østbyen, gir skolehelsetjenester til barn og unge 6-20 år, direkte hjelp til barn, unge og familier, samt bistand til skoler. Målet for tjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna.

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art. Tjenesten er en videreføring av helsestasjonstilbudet gjennom et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning på gruppe- og individnivå.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere i Barne- og familietjenesten; på generelt grunnlag og ved behov. Helsesykepleier deltar i helsefremmende tiltak og foreldremøter på skolen.

Enhetens rolle og funksjon tilsier at enheten må ha bred kompetanse på helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak samt faglige metoder. Tjenesten er opptatt av å lytte til, og inkludere barn og unge i tjenestetilbudet.

Skolehelsetjenesten i Østbyen er et flott team som har base i nytt bygg på Falkenborg når vi ikke er ute på skolene. Vi har faste teammøter og individuelle møter med mulighet til saksoppfølging/saksdrøfting satt i system. 

Vi har fokus på fagutvikling, og er opptatt av å dele erfaring og kompetanse med hverandre for å kunne bistå barn, unge og familier på en best mulig måte. Vi deltar i utvikling av tjenesten blant annet gjennom enhetens kompetansehevingsprogram.

I tillegg har vi stort fokus på trivsel og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er knyttet til program for skolehelsetjenesten beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for helsefremmende forebyggende arbeid. Dette innebærer blant annet:

 • Kartlegging og oppfølging av barn og ungdom helse, trivsel og utvikling, vaksinering, helseopplysning gjennom undervisning i klasser/grupper og foreldreveiledning.
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid både på system- og individnivå.
 • Det må påregnes foreldremøter/temamøter på kveldstid i samarbeid med skolen. 
 • Dokumentering av aktivitet i fagprogram.
 • Delta i utvikling av tjenesten

Helsefremmende- og forebyggende oppgaver i skolehelsetjenesten

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent høgskoleutdanning som helsesykepleier
 • Krav om forskrivningsrett prevensjon
 • Erfaring fra skolehelsetjenesten er ønskelig
 • Kunnskap og erfaring med bruk av  relevante dataverktøy er en fordel 
 • Erfaring med gruppevirksomhet er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Må ha interesse og motivasjon for å arbeide med barn/ungdom, og ha toleranse for et høyt arbeidstempo
 • Være fleksibel, engasjert og løsningsorientert, og bidra med godt humør og positive holdninger til et utviklende arbeidsmiljø
 • Den som tilsettes må godta endringer av arbeidsoppgaver i tråd med behov som oppstår i enheten
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team, samt jobbe tverrfaglig i et hektisk og spennende arbeidsmiljø
 • Evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse
 • Gode kunnskaper knyttet til norsk skriftlig og muntlig fremstilling
 • Handlingskompetanse; ha evne til å jobbe systematisk og ferdigstille/sluttføre arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, i tillegg til vurderinger opp i mot teamets totale sammensetning av kompetanse og ferdigheter

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et utviklingsorientert, spennende og positivt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid i tråd med fleksitidsordningen for Trondheim kommune. Foreldremøter på kveldstid må påregnes 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger