• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  12.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4692916
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 23.07.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Helsesykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om tjenesten
Forebyggende helsetjeneste barn og unge yter helsefremmende og forebyggende helsetjenester til gravide, barn og unge, samt deres foresatte i helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom.

Vi er jordmødre, helsesykepleiere, leger, spesialister i psykisk og psykososial helse, sosionom, barnevernspedagog og kontormedarbeidere. Vi samarbeider med tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker en tilgjengelig, trygg og fremtidsrettet tjeneste.

Kort om stillingene
Vi har ledige faste stillinger og et vikariat. Vi søker deg som ønsker å jobbe i 100% stilling og deg som ønsker deltidsstilling.

Følgende stillinger er ledige

 • Teamleder og helsesykepleier i Ung helse i 100% fast stilling
 • Helsesykepleier i seksjonen i 100% fast stilling
 • Helsesykepleier/ psykiatrisk sykepleier i 100 % vikariat i perioden 01.08.22 – 31.07.23

Arbeidsoppgaver 

Helsesykepleier jobber etter gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge 0-20 år og deres familier.  

 • Jobbe i direkte samhandling med barn og deres foresatte
 • Helseundersøkelser og samtaler 
 • Foreldreveiledning
 • Samarbeidsmøter, undervisning, veiledning, gruppetilbud m.m.
 • Støtte- og endrings arbeid hos barn og foreldre
 • Samhandle tett med skolens personell
 • Tverrfaglig samhandling
 • Bidra til fagutvikling i teamet

Spesielt for temalederfunksjonen kommer i tillegg:

 • Lede fagutviklingsarbeidet og lage en plan for det
 • Sørge for at rutiner og prosedyrer som det er behov for lages, og er kjent for medarbeiderne
 • Veilede i saker ved behov
 • Teamleder inngår i seksjonens lederteam og samarbeider med seksjonsleder og andre teamledere i sitt arbeid.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø med engasjerte, kunnskapsrike og positive kollegaer som er opptatt av et virkningsfullt tjenestetilbud til barn og unge.

 Krav og ønsker til deg 

 • Vi søker deg som har erfaring fra og interesse for arbeid med barn og unge.
 • God teamsammensetning er viktig. Din kompetanse og personlige egenskaper som teammedarbeider vektlegges derfor ved ansettelse.
 • Du kan jobbe selvstendig og ta ansvar.
 • Du er fleksibel og løsningsorientert.
 • Du har god arbeidskapasitet, er faglig engasjert og håndterer endringer.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, internt og opp mot brukere og samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at du kommuniserer klart og tydelig på norsk, skriftlig og muntlig, og har relevante datakunnskaper.

Søker må ha førerkort kl. B og disponere bil. Personlig egnethet vil bli særskilt vektlagt

Formelle kvalifikasjonskrav
Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i helsesykepleie.

Psykiatrisk sykepleier kan vurderes.

Til vikariatet kan søkere med påbegynt helsesykepleier-utdanning og sykepleier med videreutdanning i psykisk helse kombinert med erfaring fra fagfeltet vurderes.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. 
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  12.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4692916
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 23.07.2022