• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  25.07.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4647493
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
Ledig stilling

Rauma kommune

Helsesykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du den som ønsker å jobbe med forebyggende helsearbeid opp imot sped- og småbarn og er utdannet helsesykepleier?

Stillingstype
Helsesykepleier i 60 % prosjektstilling ved Helsestasjonen i Rauma kommune. Stillingen er for en periode på tre år fra 2022 - 2024 med forutsetning av at tilskuddsordning videreføres. Ytterligere informasjon gis ved kontakt eller på intervju.
Arbeidstid: Dagtid

Beskrivelse av arbeidsted 
Helsestasjonen skal yte tjenester for gravide, barn og unge mellom 0-20 år og deres familier. Tjenestene består av faggruppene, jordmor, helsesykepleier og merkantil. Vi er også tilknyttet helsestasjonslege og fysioterapeut. Primærforebyggende arbeid er en hovedoppgave, der utvikling av gode tjenester for barn og unge og deres familier er fokus for hele tjenesten. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid inngår som en del av dette. Til sammen utgjør tjenesteområde 4,5 årsverk med høy kompetanse og lang erfaring innenfor sitt fagfelt. 

Arbeidsoppgaver
Prosjektstillingen vil være knyttet opp mot familier som har behov for støtte og veiledning i omsorg og samspill med barnet utover det ordinære helsestasjonsprogrammet, og kan innebærer bl.a.:

 • Kartlegging av familier sitt behov for ekstra støtte og hjelp, og tilvise videre ved behov, herunder samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Familieveiledning utført på helsestasjon og /eller i hjemmet
 • Gjennomføre relevante foreldreveilednings kurs som t.d. COS- P- individuelt eller i gruppe
 • Veiledning til barnehager
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Stillingen er en prosjektstilling der formålet er tidlig innsats og målgruppen er barn 0-2 år og deres familier. Det kan være aktuelt med en intern omrokkering i tjenesten når det gjelder arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Helsesykepleier eller annen relevant helsefaglig høgskole/universitetsutdanning
 • Førerkort klasse B
 • Vi forutsetter gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • God digital kompetanse

Det er ønskelig med:

 • Relevant videreutdanning
 • Relevant foreldreveiledningsprogram som COS-P, NBO
 • Erfaring med familiearbeid og arbeid med barn og unge

Personlig egnethet

 • Du har evne til å planlegge, organisere og gjennomføre oppgavene på en strukturert og selvstendig måte
 • Du har evne til å danne gode relasjoner til familier
 • Du ønsker å blidra til utvikling og kvalitet i helsestasjonsarbeidet
 • Du har evne til å samarbeide og være en god lagspiller

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet.

Politiattest
Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5- 4. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  25.07.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4647493
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune