Helsesykepleier

Stavanger Kommune

Har du lyst til å jobbe med ungdom? Vi har nå ledig 2 faste stillinger (nyopprettede) som helsesykepleier i Skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i Stavanger og på Helsestasjon for ungdom. Tjenesten er et lavterskeltilbud til alle elever i videregående skole og ungdom i alderen 16 til og med 19 år. Vi er i dag bemannet med ni helsesykepleiere, to psykologer og to leger. Helsesykepleierne er knyttet til faste skoler. Vi har et spennende fagmiljø og er en tjeneste i stadig utvikling. Tjenesten ligger under virksomheten Helsestasjon og Skolehelsetjenesten i Stavanger kommune.

 

Arbeidsoppgaver:

Du har dine arbeidsoppgaver først og fremst ute på videregående skoler, med base ved Helsestasjon for ungdom i Stavanger sentrum

Arbeidsdagen vil bestå i både å ta imot ungdom som oppsøker tjenesten vår på drop-in eller som har avtalt time med deg på forhånd. 

Det handler ofte om seksuell helse eller psykisk helse når ungdommene ønsker hjelp av oss, men de kan også ta kontakt angående fysiske helseutfordringer.

Det er ønskelig at du har mulighet til å jobbe til kl 17.00 èn ettermiddag per uke ved Helsestasjon for ungdom.

Du gir prevensjonsveiledning, rekvirerer prevensjon og snakker med ungdom om seksualitet og seksuell helse.

Du har samtaler med ungdom som strever i hverdagen sin og ønsker hjelp til å få det bedre.

Arbeidet vil også innebære å drive helseopplysning/undervisning i grupper og klasser.

Tverrfaglig samarbeid både internt på skolene, ved Helsestasjon for ungdom og med andre aktuelle samarbeidspartnere, er en viktig del av jobben

Arbeidsoppgavene følger Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Kvalifikasjoner:

Du er offentlig godkjent helsesykepleier

Du har gjennomført studie i samlivs- og prevensjonsveiledning til ungdom (kun aktuelt dersom du ikke gjennomførte dette som en del av studiet)

Det er ønskelig at du har relevant arbeidserfaring med ungdom

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål 

Personlige egenskaper:

Du liker å jobbe med ungdom

Du trives med selvstendige arbeidsoppgaver og er ansvarsbevisst

Du trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø

Du er initiativrik, strukturert og trives i utviklingsarbeid

Du er god på nettverks- og relasjonsbygging, og liker å samarbeide med andre

Du er fleksibel og løsningsorientert 

Du behersker godt digitale verktøy

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer

Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter

Gode pensjons- og forsikringsavtaler

HjemJobbHjem

Lønn etter gjeldende tariffavtale. Stillingskode: 618500 Helsesykepleier