Detaljer


Helsesykepleier 40% fast stilling + 20% vikariat

Lyngdal kommune har ledig en 40% fast helsesykepleierstilling og en 20% vikariat helsesykepleierstilling fra 01.08.20 til 01.08.21.

Helsestasjonstjenesten har to lokalisasjoner, Lyngdal og Konsmo.
 
Lyngdal kommune har ca. 150 fødsler årlig. Helsestasjonstjenesten har et flerfaglig arbeidsmiljø bestående av helsesykepleiere, jordmor, lege, og fysioterapeuter. Tjenesten er organisert i virksomheten forebygging og livsmestring; avdeling barn, unge og voksne. Avdelingen skal ha særlig fokus på det forebyggende arbeidet for å komme inn med tidlige og koordinerte tiltak.

Arbeidsoppgaver
• Helsestasjonsarbeid/Skolehelsetjeneste
• Helsefremmende og forebyggende arbeid
• Individ- og grupperettet arbeid
• Tverrfaglig samarbeid
• Helsestasjon for ungdom

Kvalifikasjoner
Offentlig godkjent helsesøster/helsesykepleier
Søkeren må disponere egen bil

PERSONLIGE EGENSKAPER
• Har motivasjon for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge og deres familier
• Er faglig engasjert
• Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Er løsningsfokusert, positiv og tolerant
• Liker å jobbe i team, men behersker å jobbe selvstendig
• Er nytenkende og ønsker å jobbe med videreutvikling av tjenesten
• Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

VI TILBYR
• Varierte, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
• Faglig og sosialt arbeidsmiljø i utvikling
• Lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel- og avtaleverk
Ansettelse vil skje på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse og omsorgstjenesteloven §5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist: 31.07.20.


Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til avdelingsleder for Forebygging og livsmestring avdeling barn, unge og voksne, Anne Bjørnevåg tlf 99 53 69 80