Helsesykepleier

Stavanger Kommune

Madla, Tasta, Rennesøy og Finnøy utgjør et helsestasjonsdistrikt i Stavanger kommune.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er organisert under Oppvekst og utdanning, Barn, unge og familie, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er inndelt i tre distrikter med en leder for hvert distrikt.

Vi har ledig 100% stilling som helsesykepleier ved Rennesøy helsestasjon f.o.m oktober 2021 og 60% stilling helsesykepleier ved Tasta helsestasjon f.o.m august 2021.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgavene følger program for helstasjonstjenesten jfr. Nasjonale faglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og Helsestasjon for ungdom.
 • Helsestasjonsarbeidet omfatter helseundersøkelser, vaksinasjoner, samtaler, veiledning og gruppevirksomhet.

Kvalifikasjoner:

 • Vi ønsker helsesykepleier med godkjent utdanning og helst erfaring fra arbeid på helsestasjon.
 • Det er ønskelig om søker har erfaring med oppfølging  av brukere i risikogrupper/ evt. fra andre kulturer
 • Sykepleier som har søkt eller er i gang med helsesykepleierutdanning kan også søke
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du kunne dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjeler ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper:

 • Har evne til å skape gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Har evne til å planlegge og organisere eget arbeid og arbeidstid
 • Trives med å jobbe selvstendig
 • Har evne til å se muligheter og være løsningsorientert og bidra til faglig utvikling

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Faglig veiledning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjem Jobb Hjem
 • Stillingskode 618500 helsesykepleier
 • Lønn: Sentral garantilønn kr. 450000- 544500, avhengig av ansiennitet. Det gis kommunalt tillegg på kr, 10 000 fram til 10 års ansiennitet