• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5798102
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
Ledig stilling

Gjøvik kommune

Helsesykepleier 100 % midlertidig stilling

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Helsestasjonstjenester i Gjøvik kommune er organisert under sektor Oppvekst og inngår som en del av tjenesteområde Barn og Familie, sammen med Tverrfaglig familieteam, Ung I Gjøvik, PP-tjenesten og Bofellesskap og Inkludering. Helsestasjonstjenester har egen virksomhetsleder, ca. 25 årsverk og 30 ansatte. Vi tilbyr tjenester til gravide, barn og unge og dere familier gjennom svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Vi har også tilbud innen reisevaksinasjon og smittevern. Virksomheten er organisert i fagteam ut fra arbeidsområde.

Vi arbeider ut fra en positiv tilnærming, ønsker å styrke familiene og barn/unges ressurser og se muligheter fremfor begrensninger. I Gjøvik kommune jobber vi ut fra verdiene kompetanse, engasjement og respekt og samarbeidsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats). 

I Gjøvik kommune er det ca. 250 fødsler i året. Helsestasjonen er lokalisert i rådhuset og på Biri. Vi tilbyr nasjonalt helsestasjonsprogram individuelt og i grupper. Det benyttes EPDS, støttesamtaler, NBO og COS-P i veiledning av foreldre. Vi starter til høsten med flere spennende utviklingsprosjekter som innebærer blant annet ekstra kompetanseheving på søvnveiledning til foreldre, fokus på psykisk helse og en likestilt helsestasjon for begge foreldre. Helsestasjonen har egen fagkoordinator. Teamet har faste møtedager, tilbud om veiledning og jobber aktivt med fagutvikling.

Vi harfått tildelt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet  som gjør at vi kan styrke helsestasjonstilbudet og har derfor ledig 100% midlertidig stilling. Stillingen har varighet 1 år, med mulighet for forlengelse.   

Arbeidsoppgaver:
 • Tilby helsestasjonstjeneste iht. lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier

 • Bidra i tjenestens gruppe- og foreldreveiledningstilbud

 • Samarbeide med andre instanser/faggrupper i og utenfor egen tjeneste, slik at barn og foreldre får helhetlig og samordnet oppfølging og tiltak

 • Journalføring i fagprogrammet HsPro

Kvalifikasjoner:
 • Autorisert sykepleier med godkjent videreutdanning i helsesykepleie

 • Helsesykepleierstudenter under utdanning kan vurderes

 • Det er ønskelig med erfaring fra helsestasjon

 • Gjerne tilleggskompetanse innen foreldreveiledning og/eller psykisk helse

 • Godkjent politiattest må fremlegges 

Personlige egenskaper:
 • Faglig engasjement for forebyggende og helsefremmende arbeid

 • Ønske om å bidra til videre utvikling av tjenesten ved å holde seg faglig oppdatert

 • Gode samarbeidsevner og forståelse for tverrfaglig samhandling og helhetlig tenkning

 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team

 • Er strukturert, fleksibel, løsningsorientert 

 • Mestrer individuell oppfølging, gruppeaktivitet og undervisning

 • Interesse for og erfaring fra arbeid med barn, unge og familier

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape gode relasjoner

 • God skriftlig og mintlig fremstillingsevne

 • Bidragsyter til et godt arbeidsmiljø 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det er nødvendig å kunne disponere bil i tjenesten 

Vi kan tilby:
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver ved en trivelig arbeidsplass

 • Engasjerte og dyktige kollegaer

 • Vi har fokus på faglighet og ønsker at vår kompetanse skal være i stadig utvikling

 • Regelmessige møtepunkter og veiledning

 • Fleksitidsordning innenfor tjenestens rammer

 • Gode forsikrings og pensjonsordninger

 • Bedriftsidrettslag 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

 

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5798102
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune