Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Helsestasjonslege  Tasta helsestasjon

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er organisert i enhet for Barn, unge og familie og inngår i Oppvekst og utdanning. Vi har ledig legestilling 20% fast stilling ved Tasta  helsestasjon. Det er ønskelig med en person som kan påta seg 20% stilling og jobbe en dag pr. uke.

Kvalifikasjoner:

 • Du må være godkjent lege under spesialisering eller legespesialist  og helst ha erfaring fra helsestasjons - eller skolehelsetjeneste.
 • Det er krav om at du har gjennomført norsk turnus/LIS1 eller har startet spesialisering i allmennmedisin.
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du kunne dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper:

 • Du er interessert i helsefremmende og forebyggende arbeid retter mot barn og unge.
 • Du skaper gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Du ønsker å bidra både faglig og personlig med engasjement i en tjeneste som stadig er i utvikling.  

Vi tilbyr:

 • Faglig forum for leger i helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Timene er tellende for spesialitet.
 • Arbeidsgiver vil tilrettelegge for spesialisering/etterutdanning
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Hjem Jobb Hjem
 • Stillingskode lege eller legespesialist:  
 • Lønn: Garantilønn er kr 800 700 for lege og kr 945 000 for overlege