• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  17.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Straume
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4839714
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 12.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Helsesjukepleiar med vidareutdanning i familieterapi 100% fast - Barn, unge og familietenester

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:
Barn, unge og familietenester består av 4 helsestasjonar, skulehelseteneste på skulane i kommunen, helsestasjon for ungdom, helsestasjon for flyktningar, kommunepsykologar for barn og unge og eit familie og rettleiingssenter (FOR) som har fokus på førebyggjande arbeid rundt familiar og vaksne som arbeidar med barn og unge.


I avdelingane arbeidar det ulike yrkesgrupper som helsesjukepleiarar, jordmødrer, helsesekretærar, familierettleiarar, ungdomslos, miljøarbeidarar, pedagogar og psykologar.


Trygg start er eit ambulant team som er samansett av, jordmødre, helsesjukepleiarar, familierettleiar, representant frå NAV og frå barnevernstenesta.


Det vert no lyst 100 % fast stilling som kombinert helsesjukepleiar/familieterapeut i Trygg start og Familie og rettleiingssenteret vårt, ledig frå snarast.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Arbeid med sårbare familiar i Trygg Start.
 • Familierettleiing
 • Individuell rettleiing
 • Parterapi

Kvalifikasjonar:

Må ha:

 • Autorisasjon som helsesjukepleiar
 • Vidareutdanning som familieterapeut
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå helsestasjons- og skulehelsetenesta
 • Erfaring frå arbeid med sårbare familiar og rettleiing av foreldre.
 • Erfaring frå arbeid med unge vaksne

Personlege eigenskapar:

 • Fleksibel
 • Løysningsorientert
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Sjølvstendig

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Betalt lunsjpause
 • Bilgodtgjersle
 • Fleksitid 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  17.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Straume
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4839714
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 12.11.2022