Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sunnfjord kommune

Helsesjukepleiar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsestasjonen yt helsefremjande og førebyggande tenester til barn, unge og deira familiar, samt svangerskapsomsorg. Eininga har totalt 34 tilsette med tverrfagleg samansett kompetanse; helsesjukepleiarar, jordmødre, psykologar og foreldre-/familierettleiarar. Vi har avdelingar på Vassenden/Skei, Naustdal, Sande og Førde. Ei ny avdeling under Helsestasjonen er no under utvikling der vi òg får inn utekontakt og miljøterapeutar.

Vi har ledig følgande stilling:
 • 100 % fast stilling som helsesjukepleiar i skulehelsetenesta og helsestasjonen 0 - 5 år
Kvalifikasjonar:
 • offentleg godkjend utdanning som helsesjukepleiar
 • erfaring med arbeid som helsesjukepleiar i skulen og ved helsestasjon 0 - 5 år 
Vi legg vekt på at du har:
 • erfaring frå arbeid med barn, unge og føresette
 • gode kommunikasjonsevner knytt til brukarar
 • gode samarbeidsevner og god dialog med kollegaer
 • evne til å vere fleksibel og tilpassingsdyktig i høve oppgåver
 • evner til å jobbe både sjølvstendig og i samhandling med andre
 • evne til å jobbe metodisk, strukturert og løysingsorientert
 • god datakompetanse, vilje og evne til å lære nye datasystem, samt erfaring med elektronisk pasientjournal
Vi tilbyr:
 • ein meiningsfylt og sjølvstendig arbeidsdag med varierte oppgåver
 • god pensjons- og forsikringsordning

Du må ha førarkort kl. B, og disponere eigen bil.

Gyldig politiattest må leggast fram før start i stilling.

Du søker elektronisk.

 

Velkommen som søkar. Vi ser fram til å høyre frå deg!