• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  26.09.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4095158
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Helsesjukepleiar

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga
Det er ledig 100% fast stilling i helsestasjon- og jordmortenesta frå snarast. Arbeidsoppgåvene vil variere etter behov og vil innebere arbeid på helsestasjon og/eller i skulehelsetenesta. Omsynet til drift og organisering av tenesteområdet som heilheit vil være styrande. Vi søker etter helsesjukepleiar med evne til å arbeide målretta og sjølvstendig så vel som i team.

Om tenesta
Helsestasjon- og jordmortenesta i Alver kommune er organisert i sektor Oppvekst. Vi driv helsestasjonsarbeid og svangerskapsomsorg på fire ulike helsestasjonar og skulehelseteneste på 26 skular spreidd i kommunen. Tenesta er organisert i følgjande tre avdelingar med kvar sin avdelingsleiar : helsestasjon, skulehelseteneste og jordmor.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid i helsestasjons- og/eller skulehelsetenesta etter gjeldande lovar, forskrifter og retningslinjer knytt til helsefremjande og førebyggjande arbeid med born/ungdom og deira familiar.
 • Undervisning og rettleiing individuelt og i grupper
 • Tverrfagleg samarbeid, både internt og med andre tenester
 • Dokumentasjon i journalsystemet Infodoc

Kompetanse / Kvalifikasjonskrav

 • Offentleg godkjend sjukepleiar med vidareutdanning som helsesjukepleiar
 • Oppdatert fagleg kunnskap
 • God kompetanse innan elektronisk dokumentasjon
 • Sjukepleiarar utan vidareutdanning kan vurderast ved mangel på søkjarar med vidareutdanning

Personlege eigenskapar
(Våre forventingar til deg):

 • Fagleg engasjement
 • Fleksibilitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Tverrfagleg og heilskapleg tenking
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til organisering og sjølvstendig arbeid

Vilkår

Det er krav om at arbeidstakar disponerer eigen bil i tenesta. Kjøregodtgjersle etter staten sine satser.

Godkjend politiattest etter helseopersonelllova må leggast fram ved tilrede

Vi tilbyr

Løn etter gjeldande tariffavtale basert på kompetanse og erfaring.

Utfordrande og givande arbeid i stort fagmiljø

Gode pensjonsordning

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-avdelinga.

 

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  26.09.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4095158
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune