Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  03.03.2021
 • Sted:
  Straume
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Straume
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3466749
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Helsesjukepleiar 100% vikariat - Barn, Unge og Familietenester (BUFT)

Arbeidsoppgåver:

 • Arbeid i helsestasjon- og eller skulehelsetenesta
 • Individuelle konsultasjoner og oppfølging av barn, unge og familier
 • Foreldrerettleiing
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Medverke til å utvikle tenesta

Kvalifikasjonar:

Må ha:

 • Autorisasjon helsesjukepleiar. Det opnast for at studentar som har påbegynt utdanningsløpet til helsesjukepleiar kan søkje på stillinga.
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå arbeid i helsestasjon- og skulehelsetenesta
 • Erfaring frå arbeid med grupper på helsestasjonen
 • Gode dataferdigheter
 • God muntlig og skriflig formidlingsevne

Personlege eigenskapar:

 • Fagleg dugleik og engasjement for førebyggjande helsearbeid
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheiter og evne til rettleiing
 • Strukturert og sjølvsetndig samstundes som ein er ein god lagspelar
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner

Anna:

 • Vikariatet varer i første omgang ut juni med mogeligheit for lenging ut året

 • Då det er store avstandar i kommunen er det naudsynt at ein har førarkort og disponerer bil i tenesta

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.