• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Straume
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4848806
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 16.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Helsesjukepleiar 100% prosjektstilling - Barn, unge og familietenester

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:
Barn, unge og familietenester består av 4 helsestasjonar, skulehelseteneste på skulane i kommunen, helsestasjon for ungdom, helsestasjon for flyktningar, kommunepsykologar for barn og unge og ei ny avdeling som skal ha fokus på førebyggjande arbeid rundt familiar og vaksne som arbeidar med barn og unge.
I avdelingane arbeidar det ulike yrkesgrupper som helsesjukepleiarar, jordmødrer, helsesekretærar, familierettleiarar, ungdomslos, miljøarbeidarar, pedagogar og psykologar.
Det vert no lyst 100 % prosjektstilling i helsestasjon- og skulehelsetenesta, ledig frå 2. januar 2023.

Arbeidsoppgåver:

 • Arbeid i helsestasjon- , skulehelsetenesta og/eller flyktninghelsetenesta
 • Individuelle konsultasjoner og oppfølging av barn, unge og familier
 • Foreldrerettleiing
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Medverke til å utvikle tenesta

Kvalifikasjonar:

Må ha:

 • Autorisert helsesjukepleiar.
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå arbeid i helsestasjon- og skulehelsetenesta
 • Erfaring frå arbeid med sårbare familiar
 • Erfaring frå arbeid med grupper på helsestasjonen
 • Gode dataferdigheter
 • God muntlig og skriflig formidlingsevne

Personlege eigenskapar:

 • Fagleg dyktighet og engasjement for førebyggjande helsearbeid
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til rettleiing
 • Strukturert og sjølvsetndig samstundes som ein er ein god lagspelar
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner

Anna:

 • Prosjektstillinga varer i første omgang ut desember 2023
 • Då det er store avstandar i kommunen er det naudsynt at ein har førarkort og disponerer bil i tenesta

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Betalt lunsjpause
 • Bilgodtgjersle
 • Fleksitid

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Straume
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4848806
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 16.11.2022