Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretærer og helsesekretærelever (både under utdanning og nyutdannede) søkes til sommervikariat ved Sykehuset i Vestfold HF.

Offentlig forvaltning

Kirurgisk kontoravdeling yter service til de ulike avdelingene innen kirurgi – sengeposter, poliklinikker, dokumentflyt og logistikk i sykehusets pasientadministrative datasystemer.  

Kirurgisk kontoravdeling søker etter sommervikar – helsesekretær/helsesekretærelever. Er du i gang med helsesekretærstudier eller er nyutdannet? Da er denne sommerjobben en fin mulighet for å få nødvendig arbeidserfaring på sykehuset.

Oppstart og varighet: Vi tilbyr 2 stillinger i uke 25-32 i 100% stilling, men stillingen kan, om nødvendig, deles opp etter avtale. Det vil være mulig med tidligere oppstart ved behov. 

Arbeidstid dagtid/ukedager med åpningstid fra kl 06:45 til kl 17:00. 

Det forventes at de som ansettes kan jobbe gjennom hele sommerferie perioden.

Arbeidsoppgavene er postsekretær på kirurgiske poliklinikker.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Kontorfaglige oppgaver knyttet til poliklinikk og ekspedisjon
 • Besvare interne og eksterne henvendelser på telefon
 • Yte service internt i team bestående av sykepleiere, leger og annet helsepersonell

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon/under utdanning som helsesekretær
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Erfaring med telefon og pc som arbeidsverktøy
 • Gode IKT-kunnskaper – Officepakken   

Personlige egenskaper:

 • Presis, nøyaktig og engasjert. 
 • Utpreget servicemenneske
 • Evne til god samhandling i et tverrfaglig miljø bestående av kontor, sykepleiere og leger
 • Selvstendig

Vi tilbyr:

 • Opplæring som helsesekretær på sykehus
 • Opplæring i vårt dataprogram DIPS
 • En spennende jobb i tverrfaglig team  

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.