Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær søkes til tilkallings- og ferievikar. Både nyutdannede eller deg under utdanning er velkommen til å søke.

Offentlig forvaltning

Kirurgisk kontoravdeling yter service til de ulike avdelingene innen kirurgi – sengeposter, poliklinikker, dokumentflyt og logistikk i sykehusets pasientadministrative datasystemer.  

Kirurgisk kontoravdeling søker etter motiverte og arbeidslystne helsesekretærer som kan yte god service til poliklinikk, dagkirurgiske enheter og sengeposter. Er du under utdannelse og har behov for arbeidserfaring, oppfordres du til å søke. Hos oss har du muligheten til å lære mye samt få et unikt innblikk i sykehusdrift.

Oppstart og varighet: Oppstart etter avtale. Du bør kunne jobbe i skoleferiene, og ellers etter avtale med leder/deg.

Arbeidstid dagtid/ukedager innenfor poliklinikkenes åpningstider som er mellom kl 06:45 til 17:00. 

Arbeidssted vil variere etter driftens vikarbehov, og du vil få en mulighet til å arbeide på ulike avdelinger. Fleksibilitet, positivitet og lærevillighet er derfor viktige forutsetninger for å søke jobben hos oss.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Kontorfaglige oppgaver knyttet til poliklinikk og ekspedisjon - oppmøte, oppgjør, timeoppsett, registrering av helsedata.
 • Bistå sengepost med forefallende kontoroppgaver rundt pasientenes innleggelse, opphold og utskrivelse.
 • Besvare interne og eksterne henvendelser på telefon.
 • Yte service internt i team bestående av sykepleiere, leger og annet helsepersonell.
 • Oppgaver kan endres etter driftens behov.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon eller under utdanning som helsesekretær.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Erfaring med telefon og pc som arbeidsverktøy.
 • Gode IKT-kunnskaper – Officepakken.

Personlige egenskaper:

 • Du må mene at å yte god service er gøy!
 • Utpreget servicemenneske.
 • Presis, nøyaktig og engasjert.
 • Evne til god samhandling i et tverrfaglig miljø bestående av kontor, sykepleiere og leger.
 • Du må like å jobbe selvstendig samt har evne til å prioritere i en hverdag hvor ting endrer seg raskt.
 • Lojal overfor avdelingen og sykehusets målkrav.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Opplæring som helsesekretær på sykehus.
 • En spennende jobb i et tverrfaglig system.
 • Et godt innblikk i sykehusdrift.
 • Opplæring i våre pasientadministrative datasystemer.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.