Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/Sekretær til Kirurgisk avdeling for barn

Offentlig forvaltning

Kirurgisk avdeling for Barn (KAB) ved Klinikk for hode-, hals- og rekonstruktiv kirurgi består av fire sengeposter og en dagavdeling i Oslo universitetssykehus. Vi behandler de aller fleste barn som har behov for kirurgisk behandling innen sykehuset.

Kontorfaglig seksjon ved avdelingen har 8,0 stillingshjemler fordelt på alle seksjonene i avdelingen. Rullering mellom seksjonene må påberegnes. Hovedarbeidssted vil være på Rikshospitalet. Postsekretær har en sentral plass i seksjonen og er en viktig samarbeidspartner for annet helsepersonell.

Dokumenter knyttet til utdanning og arbeidserfaring skannes inn som et vedlegg til søknaden. Kun elektroniske søknader i Webcruiter vil bli vurdert.

 Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved ansettelse. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidet består blant annet av å besvare telefoner fra pårørende og andre helseinstanser, forberedelse til pasientkontakt, oppfølging av pasientadministrative oppgaver i DIPS, bestille pasienttransport og tolketjenester. Skriving av journaldokumentasjon etter diktering. Utsendelse og fordeling av post. Annet forefallende arbeid.

Det vil forventes stor grad av initiativ og selvstendighet, samt tett samarbeid med sykepleietjenesten, legene, seksjonsleder og assisterende seksjonsleder ved seksjonene.

Kvalifikasjoner:

Utdanning som Helsesekretær eller tilsvarende

Erfaring fra arbeid innen kontorfagligetjeneste i sykehus vektlegges

Erfaring med DIPS som arbeidsverktøy er en stor fordel 

Må ha grunnleggende god IKT-kompetanse

Må ha kunnskap om elektronisk pasientjournal, helst DIPS

Meget gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Gode engelskkunnskaper

Meget god kjennskap til medisinsk terminologi

Kjennskap til avdelingen er en fordel

Personlige egenskaper:

Evne til å møte pasienter og pårørende på en vennlig og profesjonell måte. Sekretærene er avdelingens ansikt utad

Tar initiativ og er ansvarsbevisst

Evne til å prioritere i en hektisk arbeidsdag

Kunne jobbe selvstendig men samtidig ha gode samarbeidsevner

Takler stress og høyt arbeidstempo

Fokus på kvalitet i arbeidet

Være serviceinnstilt, nøyaktig og kvalitetsbevisst.

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler.      

Dagarbeid

Årlig utviklingssamtale

Intern undervisning og kurs tilbud

En utfordrende jobb i en avdeling med høy faglig kompetanse

Hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv ).