Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/Sekretær 80% fast

Offentlig forvaltning

Kringsjåtunet er et av helseforetakets døgntilbud for ungdom, i alderen 12 - 18 år, innen psykisk helsevern og er pr. i dag godkjent med totalt 6 døgnplasser.
Tre av plassene er for ungdom med alvorlige spiseforstyrrelser. I tilknytning til institusjonen er det en egen skoleenhet.
Behandlingen bygger på en utviklingsstøttende behandlingsmodell som vektlegger et samarbeid med ungdommen selv, deres familier og nettverk, samt det lokale hjelpeapparatet. Det vektlegges kontinuerlig faglig utvikling og kompetansestyrking.
Institusjonen har til sammen 25 stillinger fordelt på enhetsleder, overlege, psykologspesialister/psykologer, miljøterapeuter, samt administrativt og teknisk personell.
Ved ansettelse må gyldig politiattest fremlegges.

Vi har nå ledig en 80% fast stilling for helsesekretær/sekretær med arbeidssted på Lillehammer. Tiltredelse fra 23.09.2024

Kvalifikasjoner:

Helsesekretær med autorisasjon.

Sekretær med relevant erfaring kan kompensere for kravet om autorisasjon som helsesekretær.

Ønskelig med erfaring fra arbeid med elektronisk pasientsystem i offentlig virksomhet (journalføring, skanning, oppfølging og kvalitetssikring).

Ønskelig med kjennskap til DIPS, Checkware og Public 360.

Ønskelig med erfaring fra poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten.

God IKT kompetanse.

Ønskelig med erfaring fra servicearbeid.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.


Personlige egenskaper:

Stor arbeidskapasitet.

Stabilitet.

Gode samarbeidsevner.

Serviceinnstilt.

Nøyaktig og strukturert.

Evne til å jobbe selvstendig og i team.

Løsningsorientert og fleksibel.

Godt humør.

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

 

 

Vi tilbyr:

Lønn etter overenskomst.

Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

IA bedrift.

En utfordrende  og variert arbeidshverdag.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.