Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/ sekretær

Offentlig forvaltning

Avdeling for medisinsk mikrobiologi utfører mikrobiologisk diagnostikk for de tre sykehusene i Sørlandet sykehus HF og for rekvirenter i primærhelsetjenesten og annen helsetjeneste utenfor sykehus. Vi er omtrent 50 ansatte fordelt på merkantilt personell, bioingeniører og annet teknisk personell, leger og forsker.

Merkantil enhet søker helsesekretær/sekretær til 70% vikariat fra 12.08.2024 til 30.06.2025 med mulighet for forlengelse. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsesekretær/ medisinsk sekretær eller sekretær
 • Må beherske norsk meget godt muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra merkantilt arbeid, fortrinnsvis innenfor helsetjeneste

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Høy arbeidsmoral
 • Ansvarsbevisst og stabil

Vi tilbyr:

 • Et godt og trygt arbeidsmiljø
 • Et sterkt fagmiljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Individuelt opplæring og veiledning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst