Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær / Sekretær

Offentlig forvaltning

Avdelingen er høyspesialisert for diagnostikk og behandling av alvorlige blodsykdommer. Avdelingen har landsfunksjon for behandling av pasienter med alvorlig blødersykdom, landsfunksjon for allogen stamcelletransplantasjon med ubeslektet giver, og flerregional funksjon for allogen stamcelletransplantasjon med beslektet giver. Avdelingen har regionfunksjon for pasienter med akutte leukemier, myelomatose og for pasienter med dyp venetrombose som trenger lokal trombolytisk behandling. Pasientgruppen er svært kompleks og som ansatt får man bred faglig medisinsk kompetanse, samt god trening i å observere og behandle akutt kritiske pasienter. Avdelingen har egen intermediærstue med to sengeplasser, og har et godt samarbeid med intensivavdelingen. Avdelingen består av poliklinikk, intermediærstue og sengepost med plass til 30 pasienter, og er lokalisert på Rikshospitalet. Avdelingen har et svært godt arbeidsmiljø, også på tvers av yrkesgrupper.

Kreftklinikken har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål, med en stor andel lands- og regionsfunksjoner. 

Kontortjeneste betjener poliklinikk og sengepost på Rikshospitalet og to poliklinikker (Oslo myelomatose (OMC) og hematologisk poliklinikk ) på Ullevål for Avdeling for Blodsykdommer.

2 av våre dyktige kolleger skal begynne i nye stillinger i vår avdeling / seksjon, og vi søker derfor etter nye kollegaer.

Vil du bli vår nye kollega?
Vi har ledig to faste stillinger i 100 % og en stilling i 70 % ( der 50 % er fast og 20 % er vikariat) som helsesekretær / sekretær i kontortjeneste i Avdeling for Blodsykdommer. Oppstart vil være etter nærmere avtale. Ved intern rekruttering kan det bli ledig vikariat, med mulighet for forlengelse.
Vi har også ledig et vikariat i perioden 01.06.23-31.12.23 og et ledig ferievikariat i tidsrommet 01.06.23-30.08.23, med mulighet for forlengelse.
Spesifiser gjerne hvilken stilling du ønsker å søke på.

Det må påregnes rullering mellom de ulike arbeidsoppgavene og arbeidslokasjoner.

Vi søker deg som kan yte god service til pasientene og er interessert i å  være en positiv bidragsyter i miljøet vår.

Vurdering av søknader og gjennomføring av intervjuer vil skje fortløpende

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig at du er helsesekretær
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • God erfaring i pasientsystemet i DIPS
 • Gjerne erfaring fra sengepost og poliklinikk på sykehus

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • liker varierte utfordringer
 • har høy serviceinnstilling, fleksibilitet og engasjement

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag  

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen»- knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.