Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/Sekretær

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for transplantasjonsmedisin har ledig vikar stilling fra 10.01.2023 - 31.08.2023, med mulighet for forlengelse.

Avdeling for transplantasjonsmedisin har landsfunksjon for transplantasjon av bukorganer (lever, nyre, bukspyttkjertel). I tillegg drives utstrakt aktivitet innenfor nyresykdommer, lever, galleveis- og bukspyttkjertelsykdommer inklusive svulster, med spesielt fokus på nevroendokrine svulster. Avdelingen har egen gastrolab som driver høyspesialisert regional skopiservice for region- og landsnivå. Transplantasjonskirurgisk seksjon driver i tillegg programmer for spesialisert abdominal karkirurgi og spesialisert tumorkirurgi i buk med tett integrasjon mot HPB kirurgi.

Helsesekretærene arbeider i rotasjon. Rett kandidat vil arbeide med servicerelaterte oppgaver ovenfor pasienter, pårørende og annet helsepersonell, i tillegg til rent kontoradministrative oppgaver. Vi ønsker oss en kollega med imøtekommende fremtoning i et hektisk miljø. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Betjene ekspedisjon, telefonhenvendelser og være avdelingens ansikt utad.
 • Pasientadministrativt arbeid i DIPS.
 • Mottak av pasienter.
 • Kunnskap om elektroniske kommunikasjonssystemer og tjenester NISSY, PortørCOM, Tolkesentralen.
 • Registrering og kvalitetssikring av pasientdata.
 • Forefallende pasientadministrative kontoroppgaver.
 • Utarbeide og oppdatere prosedyrer og arbeidsinstrukser.
 • Oppgavene vil kunne endres etter avdelings behov og forventninger.

Kvalifikasjoner:

 • Helsesekretær/sekretær.
 • DIPS-erfaring.
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten, hovedsakelig poliklinikk og dagbehandling.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Strukturert, punktlig og effektiv med fokus på pasientens beste.
 • Et ja-menneske som viser stolthet over egen yrkesrolle.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du er:

 • Serviceinnstilt, kvalitetsbevisst og løsningsorientert.
 • Jobber strukturert og målrettet.
 • Tilstedeværelse og fokus på oppgaver.
 • Nøyaktig og har stor arbeidskapasitet og god arbeidsmoral.
 • Endringsorientert.
 • Har gode samarbeidsevner og forståelse for tverrfaglig samarbeid.
 • Har evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.