Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/sekretær

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk arbeid drives det et betydelig forskningsarbeid. 

Merkantil enhet har følgende stilling ledig:

100% fast stilling for helsesekretær. Stillingen har p.t. arbeidssted i Kristiansand.

Merkantile funksjoner i ABUP er samlet i en egen enhet, men de merkantile har sine faste arbeidsplasser på de ulike kliniske enhetene. Merkantil enhet består av 21 årsverk.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle autorisasjoner. Dette for  å dokumentere kvalifikasjonene som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.e

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder og funksjonshemming, nasjonale eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du ha hatt vært ute av arbeidslivet en periode. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ekspedisjonstjeneste knyttet til poliklinikkens skranke og servicetjeneste 
 • Sentralbord
 • Pasientkoordinering: Håndtering av henvisninger, timeregistrering, kalle inn pasienter, ventelistearbeid mm. 
 • Kvalitetssikring av rapporter i DIPS 
 • Scoring av tester
 • Public 360
 • Bestille varer 
 • Andre forefallende merkantile oppgaver
 • Medansvar for at kontortjenesten fungerer i tråd med gjeldende prosedyrer og målsetting.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsesekretær/fagbrev i kontorfag/medisinsk sekretær 
 • Ønskelig med erfaring innen helse
 • Gode norskkunnskaper 
 • Grunnleggende IT kompetanse
 • Ønskelig med kjennskap til DIPS og Public360
 • Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Ansvarlig, fleksibel og positiv
 • Strukturert med god ordenssans
 • Pålitelig, fleksibel og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Serviceinnstilt med evne til å håndtere en travel hverdag
 • Helhetsorienter og endringsvillig og som kan tilegne seg kompetanse i tråd med avdelingens behov
 • Medvirke til at avdelingen og enhetene i ABUP har en optimal kontortjeneste
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeid, både med fagprofesjoner og på tvers av enheter

Vi tilbyr:

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer i et trivelig arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En klinikk og avdeling i utvikling og endring
 • Lønn etter overenskomst
 • IA bedrift