Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/sekretær

Offentlig forvaltning

Senter for kreftbehandling (SFK) holder til i trivelige lokaler på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Avdelingen har ca. 90 årsverk. SFK har et bredt behandlingsrepertoar som dekker ca. 95% av alle indikasjonsområder for ikke-kirurgisk kreftbehandling til voksne pasienter. Vi består av en poliklinikk for medikamentell kreftbehandling, en stråleterapienhet, en forskningsenhet og en Lindrende enhet (sengepost og ambulant team).

SFK har ledig en fast 100% stilling som helsesekretær/sekretær. Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling/stillingsstørrelse, vikar og/eller fast.
Sekretærtjenesten ved SFK betjener alle avdelingens enheter og består av 7,1 årsverk. Vi er en sammensveiset gjeng med godt arbeidsmiljø, høyt tempo og omsorg for hverandre.

På SFK setter vi pasienten og pårørende i fokus, og har et arbeidsmiljø hvor vi støtter og løfter hverandre. Vår yrkesstolthet er merkbar, og på SFK jobber vi sammen for pasienten, på tvers av alle yrkesgrupper og roller. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Sekretærene roterer på oppgaver i alle avdelingens enheter
 • Ekspedisjonsarbeid, skranke, telefon
 • Booking/planlegging av pasientbehandling inkl. stråleserier 
 • Registrering og kontroll av pasientoppmøter/innleggelser
 • Vi er i en tid med stadig endring i hva som er sekretærenes arbeidsoppgaver og det stilles stadig nye krav.  En sekretær ved SFK må være endringsvilling og være positiv og i stand til å ta på seg nye oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig videregående helsesekretær utdanning, med autorisasjon som helsesekrtær
 • Søkere med annen relevant utdanning/praksis vil også være aktuelle.
 • Grunnleggende god IKT-kompetanse
 • Dips-kunnskap 

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og nøyaktig
 • Fleksibel og Serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner samtidig som en kan arbeide selvstendig
 • Være med å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø med gode, støttende kolleger
 • Spennende fagmiljø med dedikerte ansatte
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver 
 • Godt samarbeid mellom de ulike faggruppene og internt i kontortjenesten