Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/sekretær

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling søker etter helsesekretær/sekretær til turnusarbeid i Akuttmottaket. Vi har ledige en 50 % fast stilling.

Hovedoppgavene er å bemanne lukene i Akuttmottaket og på Skadepoliklinikken. Arbeidsdagene i Akuttmottaket er preget av uforutsigbarhet, så du må trives i et arbeidsmiljø der ikke alt er planlagt.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak av pasienter, betaling og oppgjør i luken
 • Besvare telefonhenvendelser
 • Planlegging og innkalling av pasienter til kontroll
 • Bestilling av tolk og transport
 • Bestilling av blodprøver og liknende
 • Bistå sykepleierne og legene i mottaket
 • Innhenting av dokumentasjon fra andre sykehus/institusjoner

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsesekretær er ønskelig, men ikke ett absolutt krav
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IT-kunnskaper
 • Erfaring med DIPS vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

Du holder hodet kaldt når det er hektisk rundt deg, og klarer og prioritere oppgaver. Du trives når arbeidsdagen inneholder mye variasjon og du ikke vet hva arbeidsdagen vil bringe når du starter på jobb. Du har ordenssans og er strukturert i arbeidet. Og du samarbeider godt med kollegene dine.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø med flinke kollegaer på tvers av yrkesgrupper
 • God og planlagt opplæring
 • En arbeidsplass med mening og innhold