Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/sekretær 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik er et av landets største, med ca. 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik 1,2 og 3, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmenn psykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik og Kontorenhet.  

Kontorenheten er organisert som egen enhet. 

Arbeidssted - stillingen vil være både ved poliklinikk og døgnavdeling Gjøvik, etter internt behov.

Dersom det blir ledig annen stilling i kontorenheten i prosessen, vil tilsetting bli foretatt av søkermengden.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som  helsesekretær eller annen relevant utdannelse/praksis.
 • Bred erfaring i DIPS, da vi regner ca 4-6 mnd i opplæringstid.
 • Er ryddig og strukturert.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Imøtekommende, effektiv og fleksibel.
 • Ønske om kjennskap til: ISF, nasjonale pasientforløp, TUD/Tvang for Psykisk helsevern og rapportbehandling for Psykisk helsevern.
 • Positive holdninger.
 • Takle en hektisk hverdag.
 • Gode datakunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Nøyaktig 
 • Stabil    

Vi tilbyr:

 • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomster og reglement.
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

 

 Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.