Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/ postsekretær 100% fast stilling

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca. 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har to døgnenheter, tre allmennpsykiatriske poliklinikker, psykosepoliklinikk , Ambulant
akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet.

Enhet for døgnbehandling 2 på DPS Elverum-Hamar er en åpen sengepost med 12 sengeplasser, som tilbyr behandling til voksne med psykisk lidelse. Vi dekker ni kommuner i midt-Hedmark. Enheten har ca. 30 årsverk.

Vi søker nå etter en engsjert Helsesekretær/postsekretær i 100 % stilling.

Vi har svært godt arbeidsmiljø og kan vise til svært gode resultater i medarbeiderundersøkelser.

Tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjoner:

 • Helsesekretær og/eller annen relevant kompetanse/erafring knyttet systemer som GAT, DIPS, Personalportalen og Public 360.
 • Erfaring/kompetanse i turusarbeid
 • Beherske IKT-verktøy
 • Gode norsk kunskaper både muntlig og skriftlig
 • Fordel med kjennskap til Arbeidsmiljøloven

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.
 • God evne til å jobbe i team
 • Være fleksibel og ha gode samarbeidsevner.
 • Engasjert og pålitelig.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Trivelige og erfarne kollegaer med et stort engasjement.
 • Svært godt arbeidsmiljø.
 • Vi vil gi opplæring i IKT systemer som brukes ved enheten
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 •  Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.

Kopi av utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.