Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/Medisinsk sekretær

Offentlig forvaltning

 Vil du bli med oss på laget for å utvikle fremtidens psykiske helsetjenester for barn og ungdom?
BUP Elverum betjener per i dag kommunene Elverum, Trysil, Åmot, Løten, Våler og Åsnes med en barnebefolkning på ca. 9500. Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykiske lidelser til barne- og ungdomsbefolkningen i opptaksområdet. Vi er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk, og har i dag ca. 25 stillinger fordelt på 4 behandlingsteam som jobber tett sammen for å gi et godt behandlingstilbud til pasientene, deres familier og våre samarbeidspartnere. Teamene er sammensatt av helsepersonell som bl.a. psykologer, leger, sykepleiere, pedagoger og sosionomer. Sekretærgruppa vår utgjør 4 årsverk per nå, fordelt på 4 ansatte.

Det er ledig et vikariat i  100 % stilling som helsesekretær ved BUP Elverum. Varighet 6 mnd.
Helsesekretærstillingen som er ledig, er tenkt som teamsekretær for et allmennpsykiatrisk behandlingsteam, noe som innebærer tett dialog og samhandling med teamleder og teamets øvrige klinikere, med tanke på å sørge for gode pasientforløp - blant annet ved å: Sette opp og innkalle til timeavtaler, bistå pasienter/pårørende og klinikere ved flytting/avlysninger av timeavtaler, dokumentere referat fra teamdrøftinger, innkalle samarbeidsinstanser til samarbeidsmøter, sende ut spørreskjema/tester til brukerne, gjøre oppgjør etter gjennomførte konsultasjoner, kvalitetssikre pakkeforløpskoding. Man vil også, sammen med resten av helsesekretærgruppa, bidra til merkantil drift av poliklinikken gjennom for eksempel skanning, testskåring, postbehandling, betjening av resepsjon og sentralbord.
Stillingens hovedpreg og teamtilhørighet vil kunne endres ved tjenstlige behov. 

Stillingen krever politiattest jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven vil være:

 • Resepsjon og sentralbord.
 • Postbehandling, ivareta daglig dokumentbehandling, journalføring og skanning
 • Merkantil bistand og bidra til sikring av gode pasientforløp i et allmennpsykiatrisk behandlerteam i tett dialog med teamleder og teamets øvrige klinikere
 • Administrasjon av behandlerens timebøker
 • Testskåring og utsending av spørreskjema/tester i elektronisk system, Checkware.
 • Ta oppgjør etter gjennomførte konsultasjoner 
 • Mulighet for å være Teamsekretær for et av våre 4 team hvor man jobber i tett dialog med Teamleder for koordinering av pasientløp.
 • Kvalitetssikre pakkeforløpskoding 
 • Støttefunksjon ovenfor behandlere og kontor på pasientbehandlingssystem (DIPS)
 • Bistand til implementering av pakkeforløp, pakkeforløpskoordinering og registrering av koder
 • Skrive møtereferat fra interne møter
 • Generelle oppgaver lagt til kontoret
 • I samråd med kontorleder og resten av helsesekretærgruppa vil det i tillegg være arbeidsoppgaver i varierende grad som inngå i stillingen. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert Helsesekretær/Medisinsk sekretær.
 • God IT kompetanse/-innsikt
 • Erfaring fra arbeid med elektronisk pasientsystem i offentlig virksomhet (journalføring, skanning, oppfølging og kvalitetssikring)
 • Erfaring med journalsystemet DIPS vil være en fordel 
 • Erfaring fra servicearbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til å kommunisere med kollegaer og pasienter/pårørende og være serviceinnstilt
 • Lærevillig
 • Nøyaktig og strukturert
 • Godt humør
 • Selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for faglige utvikling
 • Utfordrende arbeidsoppgaver som spenner seg over et vidt spekter
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen
 • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomster og reglement.
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonsordning (KLP).

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.